F. van Ingen on Sun, 30 Nov 1997 11:15:12 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Re: Amsterdam Agenda


Han Speckens schreef
>What is your aim , wat beoogt u, Virtueel Platform, verklaar u...

Andreas Broeckman schreef:
>Amsterdam Agenda was een van de resultaten van deze conferentie, die een
>aanzet voor de discussie over media-beleid in Europa wilde maken.

Mooi,
mag ik een duitje in dit zakje doen?

Ondanks de eufemistische omschrijfing 'Amsterdam Agenda' (waar ken ik die
term van?)
lees ik hierin alleen een poging van een aantal (kunst)ambtenaren hun
positie te etableren.

Voor 't gemak ga ik even alleen van de Nederlandse situatie uit.
Op dit moment zijn er twee instituten die hun bestaansrecht tenminste
gedeeltelijk ontlenen aan het bevorderen van 'kunst in de nieuwe media'.
 V2 Rotterdam: een presentatieplek voor 'instabiele media'
biedt regelmatig reprises uit het internationaal elektro-festivalaanbod
en
 Het Centrum voor Oude en Nieuwe Media, Amsterdam
Het nut ervan is mij niet bekend. Uit de wandelgangen is te vernemen dat er
een tiental mensen aan werkt
om middelen voor een dikkere kabel na toe te trekken.

Gemeenzaam hebben de twee dat dat ze (nog) geen noemenswaardige facilitaire
of financieele invloed op de produktie van kunst in de nieuwe media hebben.
Dat zijn dan ook (inofficieel) de initiatoren van het 'platform'.

Uiteraard gaan we een leuke toekomst tegemoet als de initiatoren erin
slagen om:
(citaat uit de officieuse verslaggeving)
"Die wichtigste Bemerkung, die sich auch im Entwurf des endgültigen P2P
Dokuments befindet, kam von Andreas Broeckmann, Rotterdam, der betonte,
daß die Politik es ermöglichen solle, ein bereits bestehendes und produktives
Feld der Kultur zu fördern. "


Wel dit mag lijken  op een pessimistische  (en dus gemakkelijke) visie  op
het kunstklimaat
maar niet getreurt,
als er iets zonder centra een publiek kan vinden dan is het wel kunst op
het net.
Illustratief in dit verband zijn 'jodi.org' (o.a. Nederlandse kunstenaars)
die zonder enig herkenning of toedoen van de
genoemde instituuten internationale bekendheid verwierfen.
En mocht de lobby erin slagen meer middelen na zich toe te trekken, zal er
ook wel iets voor de kunst van afdruipen.


Met de vriendelijke groeten
F. van Ingen


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.