Josephine Bosma on Sun, 30 Nov 1997 16:05:26 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Re: Amsterdam Agenda


Ondanks de weinige tijd die ik heb, wil ik toch even reageren,
en hopelijk leidt het niet tot MEER misverstand of flames.
Het is echt niet verstandig als je niet echt weet wat er aan de
hand is een mail op basis van geruchten of vage vermoedens in
een zo opgefokte toon te schrijven. Wat heb je eraan? Behoefte
aan leven in de brouwerij? Dat lijkt me op een constructievere
manier ook wel te bereiken.

>Mooi,
>mag ik een duitje in dit zakje doen?
Dit in combinatie met een verdere geneuzel is echt schrikbarend
genant. Het is geloof ik niet altijd makkelijk te volgen, en voor
mensen met een groot wantrouwen naar anderen zelfs regelrecht
onbegrijpelijk, maar wat sommigen, waaronder de organisatoren van
het P2P symposium en ook de oprichters van dit forum (nettime.nl),
voor ogen staat is het ontwikkelen van een klimaat waarin een
minder commerciele en meer gevarieerder nieuwe media cultuur
kan (blijven) bestaan. Ook deze interpretatie van mijn kant is
zeer flame-gevoelig. Cultuur, goede bedoelingen, iets proberen,
het is altijd zo makkelijk het af te kraken, al helemaal als de
'dader' zo goed als anoniem kan blijven en via een mailinglist
snel effe iedereen bereiken kan.

> V2 Rotterdam: een presentatieplek voor 'instabiele media'
>biedt regelmatig reprises uit het internationaal elektro-
>festivalaanbod
V2 bestaat al langer dan degene die deze idiote aantijging schreef.
Ik sta niet op hun loonlijst, nooit gedaan. Wel volg ik hun zolang
ik hun ken, en dat is niet echt lang, zo'n 5 jaar. In die tijd heb
ik gemerkt hoe de reputatie van V2 wereldwijd zeer goed is, en dat is
niet te danken aan 'reprises' uit een 'elektrofestivalaanbod'.

> Het Centrum voor Oude en Nieuwe Media, Amsterdam
>Het nut ervan is mij niet bekend. Uit de wandelgangen is te vernemen
>dat er een tiental mensen aan werkt
>om middelen voor een dikkere kabel na toe te trekken.
hun website al eens bekeken?

>(citaat uit de officieuse verslaggeving)
>"Die wichtigste Bemerkung, die sich auch im Entwurf des endgültigen P2P
>Dokuments befindet, kam von Andreas Broeckmann, Rotterdam, der betonte,
>daß die Politik es ermöglichen solle, ein bereits bestehendes und
>produktives Feld der Kultur zu fördern. "
Deze quote is uit de duitse vertaling van mijn rapport over P2P
voor Telepolis.
Mij met de titel van brenger van 'officieuze verslaggeving' te
vereren is een van de mafste dingen die me de laatste tijd overkomen
zijn. Free lancer als ik bestaat volgens mij bijna niet  :)
Anyway, ik wil toch even iets over mijn verslag zeggen, aangezien
ik dat op de P2P mailinglist wilde doen, of later hier, maar gewoon
geen tijd gehad.
Het verslag is bewust neutraal gehouden, ik heb alle emotionele
en suggestieve vage geruchten erbuiten gehouden. Want hoe je het
ook wendt of keert, uiteidelijk is door het Virtueel Platform een
stap gezet die genomen moest worden, en die niemand nam.
Er is wel degelijk kritiek mogelijk op hoe de verschillende fases
van het proces van selectie van deelnemers, of van presentatie, of
van discussie op verschillende platforms verlopen is. Ik vind
het alleen zeer de vraag of dit alles niet gewoon part of the
process was. Dit was een eerste stap in een mogelijk (!) nieuw
proces, waarin een 'andere' cultuur als tegengas wordt ingezet
tegen wat hier 'disneyficatie' werd genoemd. Aangezien ik dat een
goed streven vind, en bovendien zie hoe de discussie niet ophield
bij P2P, en hoe die nog steeds plaatsvind en dat voorlopig ook zal
doen, zie ik geen aanleiding in een artikel voor een tijdschrift
allerlei vage angsten te publiceren, zelfs als ik ze zelf ook hier
en daar heb, over wat zou kunnen gebeuren.

Hou de dialoog open.


J
*


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.