Pierre Speckens on Wed, 26 Nov 1997 11:22:12 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Amsterdam Agenda


geacht nettime lezerspubliek,
nog niet zolang geleden heeft het Virtueel Platform het initiatief 
genomen tot de amsterdam Agenda .
tot nu toe heeft deze AGENDA  de kolommen van Nettime toch nu 
voor het eerst bereikt met de volgende vraag:

Is de a-politieke ntie van de Agenda een financieel voorschot op de 
toekomstige culturele nederlandstalige financiele ontwikkelingen ?
What is your aim , wat beoogt u, Virtueel Platform, verklaar u, open de 
discussie in de analen van het Nettime!
                 Han Speckens
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.