Andreas Broeckmann on Thu, 27 Nov 1997 11:42:32 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Re: Amsterdam Agenda


Beste Han Speckens, beste nettime-nl'ers,

Ik was lid van de groep die vorige maand de conferentie 'From Practice to
Policy: Towards a European Media Culture' (P2P) georganiseerd heeft. De
Amsterdam Agenda was een van de resultaten van deze conferentie, die een
aanzet voor de discussie over media-beleid in Europa wilde maken. Deze
discussie moet ook in Nederland nog verder gevoerd worden, en het
initiatief tot deze discussie was dan ook o.a. de inzet van het Virtueel
Platform bij de voorbereiding van P2P.

Han Speckens schrijft:
>Is de a-politieke ntie van de Agenda een financieel voorschot op de
>toekomstige culturele nederlandstalige financiele ontwikkelingen?
>What is your aim, wat beoogt u, Virtueel Platform, verklaar u, open de
>discussie in de analen van het Nettime!

Ik kan hier niet in de naam van het VP spreken. Het VP is een informeel
verband van zeven nederlandse instellingen, die op een of ander manier met
kunst en cultuur, onderzoek en 'nieuwe media' te maken hebben. Het VP is
dan ook meer een platform voor discussie, dan dat het een eigen ideologie
of politiek beleid kent. Het lijkt me daarom ook interessanter, hier over
de inhoud van de Agenda te praten (en die vervolgens mischien aan te
passen), dan het VP tot het object van de discussie te maken.

Ook binnen het VP zal de discussie over de Amsterdam Agenda, de situatie
naar P2P, de mogelijkheden voor het vertalen van de Agenda naar practische,
landelijke en lokale beleidslijnen, etc., nog gevoerd moeten worden. En het
is absoluut wenselijk, dat dit ook hier op nettime-nl gebeurt. Ik denk
alleen dat het goed is om even de context te achterhalen voor iedereen,
zodat dit een goed debat wordt, want het gaat natuurlijk over iets wat voor
veel nettimers van belang kan zijn.

Er is, zover ik weet, nog geen nederlandse vertaling van de Agenda, daarom
stuur ik de engelse tekst met de volgende mail, zodat iedereen zien kan,
waar het over gaat. Verder staat er uitgebreid materiaal over P2P in het
webjournal op http://www.dds.nl/p2p/, en de postings van de lijst waarmee
deelnemers de conferentie voorbereidt hebben, staat op
http://www.dds.nl/hypermail/p2p-list/ . Voor de Raad van Europa heb ik (ook
in het Engels) een 58K-lang verslag geschreven met een uitgebreide
samenvatting van de discussies tijdens P2P, die ik op verzoek graag aan
mensen toe kan sturen (voor de lijst lijkt die een beetje te lang, maar dat
kan ook als er belangstelling voor is).


En dan aan de slag. Ik zou graag van Han willen weten wat met 'de
a-politieke ntie van de Agenda' bedoeld is. In hoeverre is de Agenda
a-politiek, en wat zou een (meer) politieke aanpak op het gebied van
media-beleid naar jouw mening inhouden?


Met vriendelijke groeten,

-a

(excuses voor het euro-nederlands ...)

................................................................................
........
V2_Organisatie * Andreas Broeckmann * abroeck@v2.nl
Eendrachtsstr.10 * NL-3012 XL Rotterdam * <www.v2.nl>
t.+31.10.4046427 * fx.4128562 * <www.v2.nl/east>
second leg: Pfluegerstr.27*12045 Berlin*+30-6233293


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.