Francisco van Jole on 26 Sep 2000 12:31:15 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Koen Voskuil


At 14:18 26-09-2000 +0200, you wrote:

>2) Als een journalist een juridisch beschermde 'status aparte'
>krijgt, ook al is het alleen maar voor de duur van dat ene artikel,
>is er dan niet iets mis met de gewone burgerrechten? Verder, als een
>journalist een speciale status krijgt of verdient, moet hij dan ook
>niet ingezworen (de waarheid en niets dan de waarheid: eindelijk) en
>in voorkomend geval geroyeerd worden (schrijfverbod)?

Precies dat is ook een reden waarom niet alle journalisten, zoals 
ondergetekende, een dergelijke status willen. Je krijgt dan een soort 
staatsgoedgekeurde journalisten. En nee, ik heb ook geen perskaart.


>De consequenties van een status aparte voor journalisten komen op mij
>tamelijk grotesk over. Toch is dit wat men via deze petitie lijkt te
>gaan bereiken.

Ik heb in die petitie niets gezien over een status aparte, anders had ik 'm 
niet onderschreven. Er is in dit geval wel degelijk een goede reden om te 
protesteren, namelijk dat de politie maar eerst gewoon haar werk moet doen 
- onderzoeken of de beweringen kloppen - in plaats van naar de 
securiate-methode te grijpen en zo maar burgers op te pakken. Gijzelen is 
weliswaar een legitiem middel maar wel erg zwaar. Overdreven zwaar in dit 
geval, lijkt me.

>Maar misschien zijn er antwoorden die me anders laten denken.

Wie weet.groet, groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com
wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).