Lake on 26 Sep 2000 12:22:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Koen Voskuil


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dag,

Kan iemand de volgende vragen beantwoorden?

1) Als een journalist zijn bronnen mag verzwijgen, waarom mag niet
iedereen dat? Of mag ik hier in dit forum ook doen wat Voskuil in het
zijne deed? 

2) Als een journalist een juridisch beschermde 'status aparte'
krijgt, ook al is het alleen maar voor de duur van dat ene artikel,
is er dan niet iets mis met de gewone burgerrechten? Verder, als een
journalist een speciale status krijgt of verdient, moet hij dan ook
niet ingezworen (de waarheid en niets dan de waarheid: eindelijk) en
in voorkomend geval geroyeerd worden (schrijfverbod)? 

Journalisten het recht geven hun schrijven niet te verantwoorden, zou
van hen publieke functionarissen maken met speciale bevoegdheden. En
als dat zo is, moeten we dan eigenlijk ook niet op hen stemmen? Wie
maakt anders uit dat Voskuil wel anonieme bronnen mag gebruiken en
iemand anders niet? Een examencommissie van een journalistenschool
misschien? De redactie van een krant die een artikel plaatst (en de
auteur, niet noodzakelijkerwijs een broodschrijver, als het ware even
een status aparte geeft?).

De consequenties van een status aparte voor journalisten komen op mij
tamelijk grotesk over. Toch is dit wat men via deze petitie lijkt te
gaan bereiken.

Mijn voorlopige mening is deze: laat een journalist een gewoon mens
zijn zonder speciale bevoegdheden en dus zonder speciale
verantwoordelijkheden. Als ieder ander mag ook hij de gewone
rechtsgang niet belemmeren. Voskuil had ook een goed verhaal kunnen
maken door op de mogelijkheid te wijzen van oneerlijk gedrag bij de
politie en te wijzen op het gebrek aan controle op het handelen van
de politie. Nu dreigt het gebrek aan controle op de ene partij het
argument te zijn om ook de andere partij een gebrek aan controle te
gunnen. 

Er is dus geen reden om de petitie te tekenen, lijkt me.

Maar misschien zijn er antwoorden die me anders laten denken.

L.
E : lake@home.nl
Q : 176549

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGPfreeware 6.5.3 for non-commercial use <http://www.pgp.com>

iQA/AwUBOdCFlbjVIhZezfFQEQJDZACcDBlPiOyBZtWvVTw11r98EHrsIAEAoK1u
F1GsXyQwa/kzR+UwL47YCAn/
=V1mf
-----END PGP SIGNATURE-----


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).