ReindeR Rustema on 25 Sep 2000 22:16:15 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Koen Voskuil


At 11:51 PM +0200 9/25/00, Karin Spaink wrote:
>Wie de navolgende brief wil ondertekenen,
>kan 'me een mailtje sturen en dan zet ik je d'rbij.

Ik was al bang dat ik die petitie heel vaak in mijn mailbox zou 
vinden toen ik vanmorgen een dergelijk verzoek kreeg toegemailed in 
een massa-spam. En nu dus via Nettime. Vanmorgen heb ik gelijk een 
petitie aangemaakt op een website die daarvoor bestaat en iedereen 
gevraagd daar te tekenen. Dat voorkomt het eindeloos circuleren van 
dergelijke mailtjes. Een lijst met ondertekenaars onder redactie van 
Karin Spaink is natuurlijk ook een elegante oplossing maar niet 
openbaar.

Dit is de URL ervan: 
http://www.123petitions.com/cgi-bin/system/sign1.cgi?id=rrr@dds.nl$2

En voor de volledigheid nog een keer het mailtje dat ik naar alle 
ontvangers van die spam vanmorgen heb teruggestuurd.

groet,

ReindeRHallo allemaal,

Mochten jullie solidair zijn met de journalist die vast zit omdat hij 
zijn bron niet wil onthullen, stuur deze e-mail dan niet door aan 
iedereen in je adressenboek met het verzoek om te ondertekenen en het 
weer verder te sturen. Dat soort initiatieven veroorzaken enorm veel 
ellende. Bij mensen zoals mij betekent het vaak dat ik in korte tijd 
tientallen mailtjes krijg met dat verzoek. En vaak nog een veelvoud 
ervan aan e-mailtjes van andere ontvangers die kwaad reageren met 
'stop die troep' uit angst dat hun e-mail adres misbruikt wordt. Waar 
dan weer reacties op komen en dat gaat dan dagen zo door.

In plaats daarvan is het beter om naar een website te verwijzen waar 
je kan tekenen en kan zien wie er al getekend hebben. In plaats van 
dat er tientallen en in korte tijd honderden petities van mailbox 
naar mailbox gaan is er maar 1 definitieve lijst die ook nog eens 
publiekelijk opvraagbaar is voor bijvoorbeeld journalisten en anderen 
die eruit willen citeren. Of misschien komt degene die je ermee op 
andere gedachte wil brengen er wel eens 'de score' bekijken.

Nu wordt het openbaar ministerie bedolven onder rommelige tig-keer 
doorgestuurde e-mail. Waarschijnlijk zal de systeem-beheerder al snel 
een filter installeren of het e-mail adres buiten gebruik stellen. 
Wat schiet je daarmee op?

Daarnaast is er ook nog een privacy-issue. Als je een e-mail 
doorstuurt met iedereen in de Cc-regel (Carbon Copy) regel genoemd 
die het ook ontvangt dan kan iedereen zien wie je allemaal kent en 
wat zijn/haar e-mail adres is. Hoewel reuze interessant (en vaak nog 
boeiender dan de e-mail zelf) is dat niet de bedoeling. Daar is de 
Bcc-adresregel in e-mail uitgevonden. Dat betekent Blind Carbon Copy. 
De e-mail adressen die je daarin zet verschijnen niet in de header 
bij de andere ontvangers. In plaats daarvan verschijnt er iets als 
'recipient list suppressed'. Een mooie bijkomstigheid daarvan is ook 
dat een reply op zo'n mailtje alleen naar de afzender gaat en niet 
naar alle geadresseerden.

Voor de gelegenheid en het dienen van dit goede doel heb ik een 
website opgezocht waar je petities kan aanmaken. De site heet 
http://www.123petitions.com en de URL voor deze petitie is:


http://www.123petitions.com/cgi-bin/system/sign1.cgi?id=rrr@dds.nl$2

Teken daar de petitie als je solidair bent met deze journalist die 
vastzit omdat hij niet de naam wil noemen van een agent die hem heeft 
verteld over iets dat niet deugde.

ReindeR

PS. dit onderstaande stukje zou je door kunnen sturen met 
inachtneming van bovengenoemde netiquette, maar wis eerst bovenstaand 
gelul van mij natuurlijk:

------------

Vrijdagmiddag 22 september 2000 is de 25-jarige journalist Koen 
Voskuil opgesloten in de penitentiaire inrichting Havenstraat in 
Amsterdam. Hij werd op last van de strafkamer van het Amsterdamse 
gerechtshof, onder voorzitterschap van vice-presidente A. Boumans, 
achter de tralies gezet. De maatregel volgde omdat Voskuil als 
getuige gedagvaard in de strafzaak tegen Mink K. desgevraagd niet de 
identiteit wenste prijs te geven van een door hem opgevoerde anonieme 
bron in een artikel dat op 12 september verscheen in het gratis 
dagblad Spits. Het gerechtshof bepaalde dat de journalist in ieder 
geval dertig dagen mag worden gegijzeld. Het openbaar ministerie is 
het met die maatregel eens. De ondertekenaars van deze verklaring 
vinden het onacceptabel dat een journalist vanwege de professionele 
uitoefening van zijn vak wordt opgesloten in de gevangenis. Het is 
een sanctie die misschien gewoon is in een bananenrepubliek maar voor 
een rechtsstaat als Nederland onaanvaardbaar zou moeten zijn. 
Bronbescherming is een essentiele voorwaarde om het journalistieke 
vak naar behoren te kunnen uitoefenen. Als klokkenluiders worden 
afgeschrikt om - anoniem - contacten met journalisten te onderhouden 
omdat bekendmaking van hun identiteit door rechterlijk ingrijpen kan 
worden afgedwongen, is dat een fundamentele aantasting van de 
vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting. De 
mogelijkheid om bronnen te kunnen beschermen heeft er de afgelopen 
tien jaar bij uitstek toe geleid dat menige misstand in het 
opsporingsapparaat en de magistratuur kon worden blootgelegd. Koen 
Voskuil moet onmiddellijk worden vrijgelaten!

Teken de petitie op 
http://www.123petitions.com/cgi-bin/system/sign1.cgi?id=rrr@dds.nl$2

-------------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).