Karin Spaink on 25 Sep 2000 21:55:09 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Koen Voskuil


Dagdag

Zoals jullie weten wordt journalist Koen Voskuil momenteel
vastgehouden omdat hij weigert zijn bronnen prijs te geven.
Noal wat journalisten en freelance journalisten zijn daar
erg ongerust over, en een aantal mensen hebben al een brief
naar een aantal instanties gestuurd (waaronder het
MinvJustitie, de Pocureurs-Generaal etc.). Ik ben thans
adressen aan het verzamelen voor een tweede ljst
ondertekenaars. Wie de navolgende brief wil ondertekenen,
kan 'me een mailtje sturen en dan zet ik je d'rbij.

Het is de bedoeling de tweede brief morgen te versturen.
Hoort, zegt het voort, en vraag iedereen die wil
ondertekenen svp om zich bij mij <kspaink@xs4all.nl> aan
te melden.

Onderstaand de brief, de originele lijst ondertekenaars en
het *veel* te minimale lijstje dat ik later heb verzameld:==== brief ====

AAN: minister Korthals,
   PG Wijkerslooth de Weerdesteijn,
   hoofdadvocaat-generaal E. Myjer,
   hofpresident N. Schipper en
   vice-president A. Boumans in Amsterdam.Vrijdagmiddag 22 september 2000 is de 25-jarige journalist
Koen Voskuil opgesloten in de penitentiaire inrichting
Havenstraat in Amsterdam. Hij werd op last van de strafkamer
van het Amsterdamse gerechtshof, onder voorzitterschap van
vice-presidente A. Boumans, achter de tralies gezet.

De maatregel volgde omdat Voskuil als getuige gedagvaard in
de strafzaak tegen Mink K. desgevraagd niet de identiteit
wenste prijs te geven van een door hem opgevoerde anonieme
bron in een artikel dat op 12 september verscheen in het
gratis dagblad Spits. Het gerechtshof bepaalde dat de
journalist in ieder geval dertig dagen mag worden gegijzeld.
Het openbaar ministerie is het met die maatregel eens.

De ondertekenaars van deze verklaring vinden het
onacceptabel dat een journalist vanwege de professionele
uitoefening van zijn vak wordt opgesloten in de gevangenis.
Het is een sanctie die misschien gewoon is in een
bananenrepubliek maar voor een rechtsstaat als Nederland
onaanvaardbaar zou moeten zijn. Bronbescherming is een
essentiele voorwaarde om het journalistieke vak naar behoren
te kunnen uitoefenen.

Als klokkenluiders worden afgeschrikt om - anoniem -
contacten met journalisten te onderhouden omdat bekendmaking
van hun identiteit door rechterlijk ingrijpen kan worden
afgedwongen, is dat een fundamentele aantasting van de
vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting.
De mogelijkheid om bronnen te kunnen beschermen heeft er de
afgelopen tien jaar bij uitstek toe geleid dat menige
misstand in het opsporingsapparaat en de magistratuur kon
worden blootgelegd.

Koen Voskuil moet onmiddellijk worden vrijgelaten!


==== eerste serie ondertekenaars: ====

> >Marcel Haenen - NRC Handelsblad
> >Lex Runderkamp - NOS-journaal
> >Wim van de Pol - NOS-journaal
> >Arthur Vierboom - NOS-radio
> >Peter R. de Vries - SBS6
> >John van de Heuvel - De Telegraaf
> >Hans Marijnissen - Trouw
> >Marc van den Eerenbeemt - De Volkskrant
> >Michiel Kruijt - De Volkskrant
> >Tom-Jan Meeus - NRC Handelsblad
> >Karel Ornstein - verslaggever RTL-Nieuws
> >Peter van der Maat - verslaggever RTL-Nieuws
> >Ger van Westing - NOVA
> >Jos Slats - Vrij Nederland
> >Gerlof Leistra - Elsevier
> >Robert Bas - ANP
> >Marloes Elings - NOS-radio & freelancer
> >Jildou van der Bijl - Nieuwe Revu
> >Ellen van Dalen - freelance journalist
> Mark van Kollenburg - freelance journalist


==== tweede serie ondertekenaars =====

De ondertekenaars:
allen free-lance journalist:


Leo Bankersen      <lba@xs4all.nl>
Henk Donkers      <henkdonkers@planet.nl>
Ed van Eeden      <E.vanEeden@inter.NL.net>
W. Jaap Engelsman    <engelsma@euronet.nl>
Robbert Keegel     <mail@automotief.demon.nl>
Selma Schepel      <selmaschepel@hetnet.nl>
Karin Spaink      <kspaink@xs4all.nl>
Ingeborg van Teeseling <ingeborgvt@wxs.nl>
Bernadette de Wit    <bbdewit@planet.nl>


==== einde brief ====


- K -

-- 

"Thank god I have full control over ashtrays. Don't know 
where my life would be without that skill." 
  - Scientology escapee looking back upon his old religion.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).