Karin Spaink on 25 Sep 2000 22:23:59 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Koen Voskuil


On 26-09-2000 at 00:07, ReindeR Rustema kindly wrote:
> At 11:51 PM +0200 9/25/00, Karin Spaink wrote:

>>Wie de navolgende brief wil ondertekenen,
>>kan 'me een mailtje sturen en dan zet ik je d'rbij.

> Ik was al bang dat ik die petitie heel vaak in mijn mailbox zou 
> vinden toen ik vanmorgen een dergelijk verzoek kreeg toegemailed in 
> een massa-spam. En nu dus via Nettime.

Zelf heb ik 'm maar eenmaal ontvangen, en op die mailinglist
(FLA, voor freelance journalisten) was ik al bevreesd voor
mensen die simpelweg het origineel zouden ondertekenen en
hem dan zouden door- of terugsturen; vandaar dat ik meteen
zei dat ik graag wlde inzamlen.

> Vanmorgen heb ik gelijk een
> petitie aangemaakt op een website die daarvoor bestaat en iedereen 
> gevraagd daar te tekenen. Dat voorkomt het eindeloos circuleren van 
> dergelijke mailtjes. Een lijst met ondertekenaars onder redactie van 
> Karin Spaink is natuurlijk ook een elegante oplossing maar niet 
> openbaar.

Ik beloof met het hand op het hart om een bcc'tje naar
Nettime en FLA te doen, en zolang ieder zelf bijhoudt *waar*
ze tekenen en niet doldriest gaan rondsturen is er niets aan
de hand.


- K -

-- 

As you go on living with someone, you slowly lose the 
power to make them happy, while your capacity to hurt 
them remains undiminished. 
  - Julian Barnes: Talking it Over______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).