Karin Spaink on 26 Sep 2000 13:26:12 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Protest gijzeling Koen Voskuil


AAN: minister Korthals,
   PG Wijkerslooth de Weerdesteijn,
   hoofdadvocaat-generaal E. Myjer,
   hofpresident N. Schipper en
   vice-president A. Boumans in Amsterdam.Vrijdagmiddag 22 september 2000 is de 25-jarige journalist
Koen Voskuil opgesloten in de penitentiaire inrichting
Havenstraat in Amsterdam. Hij werd op last van de strafkamer
van het Amsterdamse gerechtshof, onder voorzitterschap van
vice-presidente A. Boumans, achter de tralies gezet.

De maatregel volgde omdat Voskuil als getuige gedagvaard in
de strafzaak tegen Mink K. desgevraagd niet de identiteit
wenste prijs te geven van een door hem opgevoerde anonieme
bron in een artikel dat op 12 september verscheen in het
gratis dagblad Spits. Het gerechtshof bepaalde dat de
journalist in ieder geval dertig dagen mag worden gegijzeld.
Het openbaar ministerie is het met die maatregel eens.

De ondertekenaars van deze verklaring vinden het
onacceptabel dat een journalist vanwege de professionele
uitoefening van zijn vak wordt opgesloten in de gevangenis.
Het is een sanctie die misschien gewoon is in een
bananenrepubliek maar voor een rechtsstaat als Nederland
onaanvaardbaar zou moeten zijn. Bronbescherming is een
essentiele voorwaarde om het journalistieke vak naar behoren
te kunnen uitoefenen.

Als klokkenluiders worden afgeschrikt om - anoniem -
contacten met journalisten te onderhouden omdat bekendmaking
van hun identiteit door rechterlijk ingrijpen kan worden
afgedwongen, is dat een fundamentele aantasting van de
vrijheid van nieuwsgaring en de vrijheid van meningsuiting.
De mogelijkheid om bronnen te kunnen beschermen heeft er de
afgelopen tien jaar bij uitstek toe geleid dat menige
misstand in het opsporingsapparaat en de magistratuur kon
worden blootgelegd.

Koen Voskuil moet onmiddellijk worden vrijgelaten!


De ondertekenaars,
allen (freelance) journalist:


Liddie Austin      <Liddie.Austin@weekbladpers.nl>
Leo Bankersen      <lba@xs4all.nl>
Gertjan van Beynum   <kleintje@stelling.nl>
Frans Bieckmann     <fbieckmann@chello.nl>
Martha van Buuren    <martha.van.buuren@weekbladpers.nl>
Johannes van Dam    <JohannesVanDam@compuserve.com>
Henk Donkers      <henkdonkers@planet.nl>
Monique Doppert     <doppert@dds.nl>
Cisca Dresselhuys    <Cisca.Dresselhuys@weekbladpers.nl>
Ed van Eeden      <E.vanEeden@inter.NL.net>
W. Jaap Engelsman    <engelsma@euronet.nl>
Astrid Feiter      <Astrid.Feiter@weekbladpers.nl>
Theodor Holman     <holman@xs4all.nl>
Francisco van Jole   <fvjole@xs4all.nl>
Joost van Kasteren   <nlcwa177@capitolonline.nl>
Robbert Keegel     <mail@automotief.demon.nl>
Marie-Jose Klaver    <klaver@nrc.nl>
Lizet Kruyff      <C.Beijersbergen@net.HCC.nl>
Sladjana Labovic    <sladjana@dds.nl>
Joke Linders      <jlinders@worldonline.nl>
Eveline Lubbers     <evel@xs4all.nl>
Anke Manschot      <Anke.Manschot@weekbladpers.nl>
Laura Mars       <laura@vermilion-sands.com>
Peter Olsthoorn     <peter@planet.nl>
Jacqueline Oskamp    <101544.3522@compuserve.com>
Simon Payn       <simon.payn@Expatica.com>
Frieda Pruim      <Frieda.Pruim@weekbladpers.nl>
Leo Reijnen       <leotron@xs4all.nl>
Selma Schepel      <selmaschepel@hetnet.nl>
Ineke Schwartz     <ischwa@xs4all.nl>
Karin Spaink      <kspaink@xs4all.nl>
Jo van der Spek     <jo@xs4all.nl>
Nicoline van der Sijs  <nvdsijs@euronet.nl>
Ingeborg van Teeseling <ingeborgvt@wxs.nl>
Harrie Willems     <hawe@worldonline.nl>
Bernadette de Wit    <bbdewit@planet.nl>
Femke van Zeijl     <fvzeijl@casema.net>


Ondertekenaars, advocaat:


Phon van den Biesen   advocaat
Michiel Pestman     advocaat
Ties Prakken      advocaat en hoogleraar
Marq F. Wijngaarden   advocaat en mede-voorzitter Coornhert-Liga


- K -

-- 

It's weird,' he'd said, trying to steer the conversation in 
a meaningful direction, 'the way the word 'regime' is used 
for military governments and also for diets. 
 - Daniel Richler: Kicking Tomorrow
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).