martin sjardijn on Wed, 8 Dec 1999 01:26:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: vrije academie den haag


Over collega's gesproken
Het is ongelooflijk, maar een onmiskenbaar feit, ook binnen de wereld van de beeldende kunst in de jaren 90 is het motto
bij bepaalde lieden: het enige dat geldt is geld. Letterlijk hoor ik de zichzelf Bonies noemende, voormalig links maoistisch oprichter van de Beroepsbond
Beeldende Kunst Arbeiders (BBKA een afsplitsing van de BBK) zeggen: "die kunst is belangrijk die geld oplevert, de rest is onzin". Vanaf de overgang van
de Vrije Academie oude stijl (Psychopolis) eind jaren 80 heb ik deze Bonies van nabij gevolgd.
Als een uiterst rechtlijnig kleinkapitalist voerde deze eenvoudige navolger van de Stijl, met een niet oorspronkelijke bijdrage aan de beeldende kunst,  een
onbeduidend en nietsontziend beleid op de Vrije Academie in Den Haag. Eigenbelang in de zin van geld en dom afgaan op relevantie ten aanzien van het
markmechanisme stonden daarbij voorop. Op autoritaire wijze, die doet denken aan de jaren dertig, deelde deze pragmaticus en materialist de lakens uit op een wijze waarvoor de werkelijke Stijlmensen en Russische Constructivisten zich zouden omdraaien in hun graf.

De Vrije Academie heeft hij daarmee  in een onzinnig en volstrekt isolement geholpen, die met een loyaal bestuur in de vorm van wat oude makkers en
een enkele relatie naar de Haagse politiek (VVD/PVDA)) zich nog wat overeind heeft weten te houden. Dit isolement drijft niet op een begaan zijn met
ontwikkelingen binnen de beeldende kunst, maar op een vaag sentiment met als doel direktie en wat vaste medewerkers van een inkomen te voorzien.
Daarbij zijn de beloningsverschillen tussen direktie en begeleiders schrijnender dan in het bedrijfsleven het geval is, zo zag ik onlangs binnen een
computerbestand. Ik kreeg bijvoorbeeld niets geen beloning voor de opzet van het Digital ArtLab dat ik oprichtte in de academie. Sterker nog toen het
Digital ArtLab draaide stelde deze geldwolf verzelfstandiging voor van het idee om het materiaal in de vom van door mij geconfigureerde computers te
behouden.

Drijvend op een kant van de kunst als modeverschijnsel voor mensen die daarmee altijd al iets hadden wilden doen vanuit een arbeidzame achtergrond,
speelt deze mismanager en eenoog in het kleine V.A.-land der blinden een spel ten dienste van zichzelf.

Om het ontstane conflict, zoals beschreven op http://www.denhaag.org/vrijeacademie om te zetten in iets zinvols, werk ik aan een telematisch juridisch
experiment. Het verloop van de gebeurtenissen van een te verwachten juridische procedure zal zoveel mogelijk via internet gecommuniceerd worden.
Momenteel verdiep ik mij in de juridische kant van de zaak via internet.

zie voor uitgebreider documentatie en juridisch telematisch experiment http://www.denhaag.org/vrijeacademie

martin sjardijn