klaas kuitenbrouwer on Tue, 7 Dec 1999 15:28:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Mediamatic Workshop Interacteive Vertellers


De Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen zijn een serie interdisciplinaire
onderzoeksworkshops rondom het thema interactiviteit. Er zijn drie
workshops die twee keer per jaar paatsvinden. In de workshop Interactieve
Vertellers bekijken we de verhouding tussen verhaal, verteller en actieve
lezer. In de workshop Ritme en Timing wort ingeggaan op de rol die ritme en
timing spelen in de overdracht van informatie. In de workshop Het Speelveld
wordt de wisselwerking tussen mensen en (digitale) ruimte onderzocht.

De workshop Interactieve Vertellers begint op zondag 9 januari 2000.
Hieronder vindt U het programma. De workshop Ritme & Timing begint op op
zondag 5 maart 2000. De volgende workshop Het Speelveld begint op zondag 7
mei 2000.

Uitgebreide informatie over de achtergrond, opzet en sprekers van de
workshops Gedrag Ontwerpen kunt U vinden op:
http://www.mediamatic.nl/workshops.
Daar is ook een inschrijfformulier te vinden voor elk van de workshops.

Heeft U meer vragen, wendt U zich dan tot Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen
tel. 020-6266262, contactpersoon Klaas Kuitenbrouwer e-mail:
workshops@mediamatic.nl
___________________________________
Mediamatic Workshop Gedrag Ontwerpen 3
INTERACTIEVE VERTELLERS

Inleiding
In de workshop Interactieve Vertellers gaan we in op hoe een verhaal moet
worden gestructureerd om het interactief te maken. In interactieve verhalen
speelt de gebruiker/lezer zelf een rol. Dat kan een hoofdrol zijn, maar het
kan ook de rol actieve lezer zijn. De auteur maakt een scenario voor de
acties van de lezer.
De mate van zeggenschap van de lezer over het verhaal kan sterk variueren.
Aan de ene kant  staat een scenario waarin de gebruiker alleen uit volledig
voorgeschreven opties kan kiezen.  Aan de andere kant staat een lezer die
volledige zeggenschap heeft over het eigen handelen in wisselwerking met
andere deelnemers aan het verhaal of de situatie.
Centrale vragen zijn: Hoe verhouden interactiviteit en verhalen zich tot
elkaar? Is de centrale kwaliteit van een verhaal niet juist dat de lezer
meegevoerd wordt door de schrijver? Als de lezer kan ingrijpen, verstoort
hij dan niet het vertellen? Hoe kan de auteur een verhaal interactief
vertellen zonder dat de lezer in de loop van de gebeurtenissen kan inbreken?
Watis het onderscheid in de functie van het verhaal, de verteller en de
actieve lezer in interactieve situaties?
In de werkdagen van de workshop gaan de deelnemers een interactieve
vertelling maken.

DATA

Openingssymposium
zondag 9 januari

Studieavonden
donderdagavond 13, 20 en 27 januari

Werkdagen
woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 februari

Eindpresentatie
zaterdag 5 februari

_______________________________________

SPREKERS SYMPOSIUM INTERACTIEVE VERTELLERS
Zondag 9 januari

Met MELCHER HILLMANN bekijken en analyseren de deelnemers 'De zaak van Sam'
en 'Dossier Desirťe', twee interactieve speelfilms.  In de tweede film
integreert de maker interactiviteit op een andere manier dan in de eerste.
Hij vertelt over de ontwikkeling van het scenario en het hoe en waarom van
de keuzes die hij maakte bij maken van deze films.
MELCHER HILLMANN  is regisseur van 'spelfilms'. Daarnaast is hij
beeldregisseur van Big Brother, het tv-programma waarin acht jongeren
continu gemonitord worden. Hieraan ontleende hij nieuwe ideŽen voor
interactieve speelfilms.

THOMAS VOORTER geeft een lezing over de orale traditie van de Kyrgyzen, een
nomadenvolk in Centraal-AziŽ. De Kyrgyzen ervaren hun geschiedenis als een
altijd levende omgeving, die bij elke gelegenheid weer een ander karakter
heeft. De verschillende geslachten en families laten geen kans onbenut om
elkaar te beconcurreren met hun versies van historische en recente
mythische gebeurtenissen.
THOMAS VOORTER studeerde Antropologie en Russisch aan de UvA. In 1996
maakte hij een reis naar KyrgyziŽ, waarover hij zijn scriptie schreef en
een CD-ROM maakte.

Leden van de vereniging MALATIň ADVENTURES houden een lezing over
Live Action Role Playing, interactief theater waarbij geen publiek aanwezig
is. Alle aanwezigen spelen mee in het verhaal, als sleutelfiguur of
figurant.  Van tevoren wordt een spelwereld bedacht met een scenario met
een aantal plotlijnen.  Binnen dat scenario hebben de karakters grote
vrijheid.
URL: http://eot.student.utwente.nl/~malatie/
MALATIň ADVENTURES organiseert verschillende activiteiten op het gebied van
Live Action Role Playing, waaronder The Summoning, het grootste evenement
op dit gebied in de Benelux.

B.J. MANSVELT-BECK geeft een lezing over de I Tsjing als interactieve
tekst. De I Tsjing is een tekst die elke lezer een eigen versie van haar
inhoud geeft, en die tegelijkertijd een consistente 'metaboodschap' heeft.
Het pad dat de lezer in de I Tsjing aflegt, is louter het gevolg van zijn
eigen handelingen. De betekenis van wat hij leest ontstaat vanuit zijn
eigen vraag.
B.J. MANSVELT-BECK is wetenschappelijk medewerker aan het sinologisch
instituut van de Universiteit van Leiden op het gebied van oude taal,
geschiedenis, en filosofie.

Studieavonden donderdag 13, 20 en 27 januari

Donderdag 13 januari

ARIE ALTENA en DIRK VAN WEELDEN leiden een studieavond over interactieve
literatuur. Basis van deze avond vormt het boek 'Cybertext' van de noor
Espen J. Aarseth. Hierin ontwikkelt hij een heldere blik op de verschillen
tussen literatuur en interactieve literatuur, waarvoor hij de term
'ergodische' teksten gebruikt. Ergodische teksten zijn teksten waarin de
lezer handelingen moet verrichten. De deelnemers lezen verschillende
literaire hypertexten en bespreken de structuur en werking ervan.
URL's: http://www.eastgate.com/Hypertext.html
http://129.177.211.69/cybertext/default.html
http://raven.ubalt.edu/staff/moulthrop/hypertexts/
ARIE ALTENA is redacteur van Mediamatic Magazine. hij studeerde Algemene
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij tevens
assistent-onderzoeker en docent postmoderne en electronische literatuur
was.
DIRK VAN WEELDEN studeerde filosofie in Groningen. Sindsdien is hij
schrijver. Hij publiceerde romans als: Oase, Orville en Van hier tot hier,
en treedt regelmatig op in het tv-programma Zeeman met boeken. Dirk van
Weelden is
redacteur van Mediamatic Magazine sinds 1991.

Donderdag 20 januari

SASKIA KERSENBOOM vergelijkt de tekst-traditie van de Tamils met de
westerse cultuur van gedrukte tekst. Traditionele Tamil-teksten bestaan uit
woord, beeld en handeling. De volledige representatie van zo'n tekst is dus
geen document, maar een gebeurtenis. De vorm en betekenis van zo'n levende
tekst veranderen naar gelang de gelegenheid. Dit staat tegenover de
westerse manier van communicatie via publicatie, dat altijd een statische
representatie van kennis inhoudt. Kersenboom stelt dat interactieve
multimedia de eerste westerse communicatievorm is die de rijkdom van een
zo'n 'levende' tekst zou kunnen bevatten. Onder haar leiding onderzoeken de
deelnemers verschillende teksten die in de situatie van de opvoering pas
hun ware betekenis krijgen: heilige missen, volksliederen, eden van trouw,
etcetera.
SASKIA KERSENBOOM is professor LinguÔstische Antropologie aan de
Universiteit van Amsterdam, en daarnaast danseres in de Zuid- Indiase
tempeltraditie. Ze is auteur van het boek Word, Sound, Image, the Life of
the Tamil text dat ook een CD-ROM bevat.

Donderdag 27 januari

KAY HOFMEESTER presenteert het Maypole project. In dit project hebben
ontwerpers, sociologen en programmeurs onderzocht hoe interactieve media
kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van familie- en gemeenschapsbanden.
Het uitgangspunt is hier de behoeften van mensen en niet de mogelijkheden
van de techniek.
Een belangrijk deel van het familieleven is de informele communicatie:
grappen maken, elkaar pesten en vertellen hoe je dag was. In het Maypole
project is geprobeerd om dit soort communicatie mogelijk te maken met
behulp van nieuwe interactie-concepten. De concepten werden in nauw contact
met de potentiŽle gebruikers vertaald naar een aantal toepassingen en
speeltjes.
URL: http://www.maypole.org/wholestory.htm
KAY HOFMEESTER is medewerker aan het Vormgevingsinstituut in Amsterdam. Hij
is projectleider van het Maypole- project.

WERKDAGEN
Woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 februari

Gedurende het symposium en de studieavonden hebben de sprekers en de
deelnemers verschillende vragen en experimenten geformuleerd. Deze vragen
dienen als uitgangspunten voor de drie werkdagen. De deelnemers werken met
dezelfde tools aan een case, waarbij ze hun nieuwe ideeen testen in de
praktijk.

EINDPRESENTATIE
Zaterdag 5 februari, gevolgd door Mediamatic@Baby.
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.