Andreas Broeckmann on Wed, 8 Dec 1999 13:22:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: V2_ Wiretap 5.12 - De Onbevangen Bevlekkenis, 19 dec 99De Onbevangen Bevlekkenis	Wiretap 5.12

Datum
	zondag 19 dec. 14.00 - 17.00uur
	zaal open 13.00 uur

Locatie
	V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Presentaties door
	Karin Spaink (NL),
	Gerburg Treusch-Dieter (D) en
	Naoko Tosa, met R. Nakatsu (J)

Installatie van
	Naoko Tosa, 'Neuro Kid "MIC"'

Entree fl. 7,50De Onbevangen Bevlekkenis

In tegenstelling tot het christelijke geloof in de onbevlekte ontvangenis
van 2000 jaar geleden kenmerkt onze tijd zich door de 'onbevangen
bevlekkenis' - een onbevangen houding tegenover de 'ontheiliging' van een
ethische orde die gebaseerd was op het 'natuurlijke' menselijk lichaam.
Waar Maria Jezus kreeg zonder enige copulatie, leven we nu in een wereld
waar seks zonder conceptie, conceptie zonder lichamen, geseksualiseerde
cyberlichamen, steeds normaler wordt. Onbevangen storten we ons heden ten
dage op alle mogelijke technologische manieren om bevrucht te raken wanneer
de klassieke methode faalt, te onzeker is, of domweg als overbodig wordt
ervaren: in vitro fertilisatie, klonen, kunstmatig leven, artifici╬le
kinderen en dieren.
Deze seksloze biologie heeft haar eigen hilarische bijverschijnselen. Zo
beschreef Gerburg Treusch-Dieter in haar essay voor het V2_ boek
'TechnoMorphica' de verontwaardiging in Itali╬ over het doden van langer
dan 5 jaar ingevroren, maar niet opge╬iste embryo's die nog niet eens
uitgebroed waren. In drommen boden zich bezorgde vrouwen als 'asielmoeders'
aan om deze embryo's te 'redden' en in de schoot op te nemen.

Wat is deze 'vlek' op onze voortplanting? Wat zijn de mythologische,
theologische en morele aspecten van onze tijd wat betreft deze totale
export van menselijke voortplanting van de wereld van de lichamelijke seks
naar de technologische wereld waar de voortplanting gezien wordt in termen
van productie en reproductie.

We hebben Gerburg Treusch-Dieter (professor sociologie aan de Vrije
Universiteit van Berlijn) uitgenodigd, zij zal een lezing geven gebaseerd
op haar onderzoek op het gebied van  gender politiek en
voortplantingsmethodieken. Daarnaast een lezing en presentatie door de
Japanse Naoko Tosa over 'Neuro Kid "Mic"', een computerinstallatie die via
een microfoon op een menselijke stem reageert. Het geheel wordt ingeleid en
gemodereerd door Karin Spaink, auteur.

Sprekers:

Karin Spaink
heeft inmiddels zeven boeken geschreven, waaronder 'Het strafbare lichaam'
en 'M/V: Doorhalen wat niet van toepassing is'. Ze schrijft columns voor
diverse landelijke dag- en weekbladen. Technologie, internet, medische
interventies in het lichaam en seksualiteit zijn vaste onderwerpen.
Momenteel verdiept ze zich in de vrouwelijke ejaculatie, waarover zij in
deze Wiretap ook het een en ander zal zeggen.

Gerburg Treusch-Dieter
is professor sociologie aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Zij heeft
uitgebreid onderzoek gedaan op het gebied van gender politiek en
voortplantingsmethodieken. Zij verbindt hierbij de kritische analyse van
hedendaagse technologische ontwikkelingen met hun effecten op het individu
en de samenleving. Van haar hand verschenen ondermeer: 'Von der Sexuellen
Rebellion zur Gen- und Reproduktionstechnologie' en 'Mythen der
Rationalitöt'. Voor V2_ schreef zij in 1997 het essay 'Verstrikt in het
Net: van ledematenmachine tot cyborg', verschenen in het boek
'TechnoMorphica'.

Naoko Tosa
is mediakunstenaar en onderzoeker aan het ATR Media Integration &
Communications Research Laboratories, Kyoto, Japan. Ze is wetenschappelijk
medewerker aan de Hogeschool van Wetenschap en Technologie van de
universiteit van Kobe en een gastdocent van de afdeling Media Art & Science
van de Musashino Art University. Ze is afgestudeerd als ingenieur in Kunst
en Technologie aan de universiteit van Tokio. In haar werk richt zij zich
primair op het idee van communicatie gerelateerd aan emotionele
intelligentie, bewustzijn en onderbewustzijn - waarbij zij gebruik maakt
van computers, video en andere elektronica. Haar specialisaties zijn
experimentele film, videokunst, computeranimaties en interactieve kunst.
Haar werk is tentoongesteld op vele internationale festivals waaronder
SIGGRAPH en Ars Electronica. Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor
haar onderzoek waarin zij wetenschap en kunst verbindt.

Tijdens de onbevangen bevlekkenis zal Naoko Tosas installatie 'Neuro Kid
"MIC"' te zien zijn: een onafhankelijk 'handelende' computer met
geautomatiseerde gezichtsuitdrukkingen en gedragingen die reageert op de
emoties en gevoelens in de stem van de bezoeker.


Bookmarks
Karin Spaink - http://www.xs4all.nl/kspaink
Naoko Tosa - http://www.mic.atr.co.jp/~tosa/
TechnoMorphica - http://www.v2.nl/publicaties/
Ars Electronica 99 - Life Science - http://www.aec.at/lifescience
Andreja Kuluncic: Closed Reality - Embryo - http://embryo.inet.hr
Kahimi Karie - http://anxious-pixels.com/cards/nov25-56082125468.html
and ... http://www.ronsangels.comMet ondersteuning van: ATR Media Integration & Communication Research
Laboratories (Kyoto); Culturele Zaken, gemeente Rotterdam; Rotterdamse
Kunststichting; ministerie van OCenW en Luna Internet.


---------------------------------------------
V2_Organisation
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotterdam
tel: 31.(0)10.206.7272
fax: 31.(0)10.206.7271
mail: v2@v2.nl
URL: http://www.v2.nl
---------------------------------------------


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.