Sjoera Nas on Fri, 3 Dec 1999 14:02:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: XS4ALL wint kort geding en tegeneis


Hoi,

Het is niet onze gewoonte om hier persberichten te posten, maar 
het gaat hier in onze ogen om een grensverleggend inhoudelijk 
oordeel over privacy op internet (in Nederland). Mogelijk kan dit 
vonnis zelfs een rol spelen bij de behandeling van de nieuwe Wet 
Bescherming Persoonsgegevens, die op het eerste gezicht een 
stuk soepeler lijkt over gebruik voor marketingdoeleinden dan de 
oude Wet Persoonsregistraties uit 1988...

Persbericht XS4ALL 
Diemen, 2 december 1999, 18:15 uur

XS4ALL WINT KORT GEDING EN TEGENEIS 

In een vervroegde uitspraak heeft de Amsterdamse 
arrondissementsrechtbank vanmiddag bekend gemaakt 
dat XS4ALL het kort geding van gratis providers Wanadoo 
(Euronet) en NokNok (Scaramea) heeft gewonnen, en dat 
de reclamecampagne van XS4ALL gerechtvaardigd is. De 
rechtbank heeft alle eisen van Wanadoo en NokNok 
afgewezen en beide partijen veroordeeld in de kosten van 
het geding. 

Bovendien heeft de rechtbank ook de tegeneis van 
XS4ALL toegewezen, dat Wanadoo met onmiddellijke 
ingang moet stoppen met adverteren met de tekst dat zij 
garandeert dat geen gebruik door derden wordt gemaakt 
van de door de consumenten verstrekte gegevens. 

De rechtbank schrijft: "Dit staat op zijn minst op 
gespannen voet met de inhoud van de aangehaalde 
algemene voorwaarde, waarin de consument nu juist 
toestemming geeft tot het gebruik van gegevens voor 
marketing- en enquete-doeleinden, hetgeen volgens 
Euronet ook daadwerkelijk de bedoeling is. Anders dan 
Euronet blijkbaar meent, levert dit ook een gebruik door 
derden op. Het zijn immers de handelaars (retailers e.d.) 
en adverteerders, die ten gunste van hun bedrijven 
gebruik maken van die gegevens. Dit brengt met zich mee 
dat de gewraakte advertentie inderdaad misleidend is." 

In zijn beoordeling van het geschil schrijft de rechter, mr 
R. Orobio de Castro, dat het XS4ALL in beginsel vrij staat 
om actie te ondernemen tegen de (non) prijsactie van 
Scaramea respectievelijk Euronet. "Dat zij (XS4ALL) 
daartoe aan de consument via haar reclame-actie de 
vraag voorlegt of niet toch aan het gratis aanbieden van 
de internetdiensten door Scaramea respectievelijk 
Euronet voor de consument ongunstige consequenties zijn 
verbonden, is daartoe in beginsel geschikt middel." 

De rechtbank oordeelt dat het door XS4ALL gekozen 
middel, namelijk het citeren uit de algemene voorwaarden, 
 gerechtvaardigd is, inclusief het merkgebruik. 

"In de eerste plaats wordt een kritischer en harder 
aanpak door de concurrent (XS4ALL) gerechtvaardigd 
door het gratis aanbieden van de gewraakte diensten, nu 
dit gratis aanbieden al een schijn van misleiding in zich 
draagt, hetgeen XS4ALL terecht kwalificeert als: alles 
heeft zijn prijs." 

In de tweede plaats, schrijft de rechtbank, is het van 
belang welke eventuele voorwaarden er aan dat gratis 
aanbod zijn verbonden. Dat XS4ALL daarbij te rade is 
gegaan bij de algemene voorwaarden van de gratis 
providers, ligt voor de hand. "Terecht wijst zij (XS4ALL) 
het publiek op de tekst van die algemene voorwaarden, 
zoals vermeld in de gewraakte advertenties." Dit ook 
omdat juist 'de kleine lettertjes' in het consumentenrecht 
een ongunstige klank hebben gekregen, en de wetgeving 
daaromtrent in het Burgerlijk Wetboek aanzienlijk is 
aangescherpt. Bovendien is door Scaramea respectievelijk 
Euronet "niet bestreden dat de bewuste voorwaarde ook 
inderdaad beoogt, dat de gegevens van de consument 
daadwerkelijk worden gebruikt voor marketing- en 
reclamedoeleinden, zij het dat de mate waarin en de wijze 
waarop dit gebeurt of zal gebeuren omstreden is." 

Samenvattend concludeert de rechtbank dat er een 
rechtvaardiging is gevonden voor het ruchtbaar maken 
van de op de advertentie van XS4ALL afgedrukte 
voorwaarde van Scaramea respectievelijk Wanadoo op de 
wijze waarop dit is gedaan, "nu het gaat om voor de 
consument nuttige informatie bij het maken van de keus 
van een al dan niet 'gratis' access-provider." 

Extra informatie op http://www.xs4all.nl/campagne
(deel-)overzicht publiciteit op http://www.xs4all.nl/~loser
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.