Fabel van de illegaal on Fri, 3 Dec 1999 13:42:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Oproep actie 9 december 'Mensenrechten ook voor migranten'


Mensenrechten, ook voor migranten

DONDERDAG 9 DECEMBER   19.00 - 20.30 uur
DE DAM, Amsterdam 
Op initiatief van: 'Geen mens is illegaal'
Kleed je in het zwart en rouw met ons mee

Aan de vooravond van de dag van de rechten van de mensen, willen wij een
stille fakkelmanifestatie houden  om stil te staan bij de schending van de
mensenrechten in Nederland. 

Door de strengere vreemdelingenwetgeving worden de mensenrechten van
migranten steeds vaker geschonden. Artikel 1 van de grondwet dat zegt dat
iedereen in Nederland gelijkwaardig behandeld moet worden, wordt met voeten
getreden. In praktijk worden legale migranten aan andere regels onderworpen
dan Nederlanders. Illegale migranten worden van de meest fundamentele
voorzieningen uitgesloten. 

ZO GAAT HET NU IN NEDERLAND 
Door de invoering van de Koppelingswet op 1 juli 1998 zijn veel migranten
met een druk op de knop rechteloos geworden. van basale voorzieningen als
Ziekenfonds, Kinderbijslag, Huursubsidie, WW-, WAO- en sociale
Dienstuitkeringen zijn zij nu uitgesloten. 

Kinderen van illegalen mogen tot hun 18e onderwijs volgen in Nederland.
Kinderbijslag ontvangen hun ouders echter niet. De kinderen hebben hier
recht op zekerheid en veiligheid. Een financiele basisvoorziening is hierin
belangrijk. De overheid houdt zo geen rekening met de Rechten van het kind. 

Psychiaters en psychologen hebben vastgesteld dat veel witte illegalen in
Nederland verschijnselen vertonen die over het algemeen voorkomen bij
mensen die zijn gemarteld. 

De gevolgen van de Koppelingswet zijn ernstig voor vrouwen, ze worden er
zelfs slachtoffer van vrouwenhandel door. Bij opvanghuizen worden vrouwen
met kleine kinderen geweigerd door het ontbreken van inkomen en
verblijfsvergunning. Uitsluiting uit de gezondheidszorg zorgt ervoor dat
hulp aan zwangere vrouwen wordt geweigerd. Dit is in strijd met het
VN-vrouwenverdrag. 

Van een Iraaks-Koerdisch gezin werd onlangs de asielaanvraag afgewezen. Een
man, zijn zwangere vrouw en hun 3-jarig kind werden uit de opvang gezet en
kwamen zonder geld of treinkaart op straat terecht. Enkele dagen leefden
zij op straat. De vrouw kreeg problemen rond de zwangerschap en werd
kortstondig in het ziekenhuis opgenomen. Na behandeling werd zij ontslagen
omdat haar situatie niet levensbedreigend was. Kort daarna kreeg zij een
miskraam. 


Deze actie wordt georganiseerd op initiatief van GEEN MENS IS ILLEGAAL, een
landelijk comite van organisaties van witte illegalen en organisaties die
hen steunen. 

Informatie tel. 020-6941854 (Emel)/ 071 5127619 (Petra)


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.