Geert Lovink on Sun, 5 Dec 1999 05:50:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: verwijderen artikel uit archief


Date: Fri, 3 Dec 1999 21:19:15 +0100
From: Erik van den Muijzenberg <muijz@dds.nl>
To: nettime-nl-owner@dds.nl
Subject: verwijderen artikel uit archief

L.S.,

Ik vernam dat op de nettime-list een artikel van mij is gepost door
Geert Lovink. Ik heb hiervoor geen toestemming gegeven. Ik verzoek
u mijn artikel te verwijderen uit het archief.

Het betreft het volgende artikel:

http://www.nettime.org/nettime-nl.w3archive/199912/msg00001.html



Erik vdMb


------------------------------------------------------------------------
   E.P. van den Muijzenberg / Amsterdam / http://www.ernst.vuurwerk.nl
------------------------------------------------------------------------



--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.