klaas kuitenbrouwer on Fri, 15 Oct 1999 12:36:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: mediamatic workshops


De Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen zijn een serie interdisciplinaire
onderzoeksworkshops rondom het thema interactiviteit. Er zijn drie
workshops die twee keer per jaar paatsvinden. In de workshop Het Speelveld
wordt de wisselwerking tussen mensen en (digitale) ruimte onderzocht. In de
workshop Interactive Vertellers bekijken we de verhouding tussen verhaal,
verteller en actieve lezer. In de workshop Ritme en Timing wort ingeggaan
op de rol die ritme en timing spelen in de overdracht van verschillende
soorten informatie

De workshop Het Speelveld begint op 7 november a.s. Hieronder vindt U het
programma.
De workshop Interactieve Vertellers begint op 9 januari en de workshop
Ritme & Timing
begint op 5 maart 2000.

Uitgebreide informatie over de achtergrond, opzet en sprekers van de
workshops Gedrag Ontwerpen kunt U vinden op:
http://www.mediamatic.nl/workshops.
Daar is ook een inschrijfformulier te vinden voor elk van de workshops.

Heeft U meer vragen, wendt U zich dan tot Mediamatic workshops Gedrag Ontwerpen
tel. 020-6266262, contactpersoon Klaas Kuitenbrouwer e-mail:
workshops@mediamatic.nl.
____________________________________________________

MEDIAMATIC WORKSHOP GEDRAG ONTWERPEN 1
- Het Speelveld

INLEIDING
In de workshop Het Speelveld onderzoeken we de wisselwerking tussen mensen
en ruimtes. We willen  de mogelijkheden van digitale ruimtes beter gaan
begrijpen en gebruiken.

We bekijken de manier waarop sommige ruimtes bedoeld of onbedoeld een
bepaald gedrag uitlokken en ander gedrag problematiseren. Wanneer is een
ruimte een plek met eigen identiteit? Hoe is dat soort kennis toe te passen
in een digitale omgeving?
Wat heb je nodig om op een beeldscherm een ruimte te suggereren? Niet zo
heel veel want we zien al gauw een landschap in een horizontale lijn op een
plat vlak. Het menselijke vermogen om ruimte waar te nemen wordt in de
huidige digitale cultuur nog veel te weinig gebruikt.

Uiteindelijk is een digitale ruimte een  electronisch signaal, net als een
kleur en klank. Dat maakt dat een digitale ruimte eigenschappen kan hebben
die die van de werkelijkheid ver overstijgen. Wat voor nieuwe schoonheid
hebben digitale omgevingen? Je kunt ruimte gebruiken om informatie te
organiseren. Een ruimte kan een plek zijn waar je iets beleeft. Maar een
ruimte kan ook gedrag  vertonen, een ruimte kan een verteller zijn, of met
je spelen.
We testen onze ideeŽn en inzichten met het bouwen van een virtuele ruimte.

DATA
Symposium
7 november

Studieavonden
11, 18 en 25 november

Werkdagen
8, 9 en 10 december

Eindpresentatie
12 december
___________________________________________

SPREKERS INLEIDEND SYMPOSIUM HET SPEELVELD
Zondag 7 november

SCOTT DE LA HUNTA, een performer en onderzoeker op het gebied van dans en
nieuwe media houdt een lezing over de digitale ruimte als
performance-space. Dansers stellen speciale vragen aan  de virtuele
omgeving. Aan de hand van deze vragen, ontdekken we onze onbewuste aannames
over hoe ruimte zich gedraagt, en wat wij ervan verwachten. Hij laat een
video zien over verschillende experimenten met motion capture.
URL's: http://www.migbot.ndirect.co.uk/online/bulletin.html
http://www.ahk.nl/the/sndo/events/conversation.html

JAN KASPENBERG, architect. Hij studeerde af aan het Berlage Instituut met
een studie naar de ruimtelijke aspecten van verleiding onder homoseksuele
mannen. Hij onderzocht hoe de verschillende stadia van verleiding door
ruimtelijke elementen kunnen worden ondersteund: de glimp, de positie van
aantrekker en waarnemer, de jacht en verschillende niveaus van intimiteit.

ANDREJ MRACKOVSKI, multimedia-kunstenaar, houdt een lezing over zijn
stapsgewijze ontwikkeling van architect van fysieke ruimtes naar maker van
virtuele omgevingen. Het besef dat een virtuele ruimte in laatste instantie
geen ruimte is, maar een set algoritmes waarin de gebruiker een ruimte
projecteert, bracht hem tot het ontwerp van Enzym. Enzym is het operating
systeem van een virtuele computer. Het bestaat uit kleine stukjes codes
die, als je ze 'aanzet', interfaces van het internet ophalen waarmee jij
thuis kunt werken aan wat je maar wilt. In het idee laten de stukjes code,
de enzymen, zich aaneenrijgen tot complete systemen voor de meest
uiteenlopende doelen (en dus ook tot virtuele ruimtes). Enzym won de eerste
prijs op de 2e Browserdag die georganiseerd werd door de Maatschappij voor
Oude en Nieuwe media.

MATTHIJS  BOUW, van het bureau  One Architecture,  zal een reeks van
verschillende manieren presenteren waarmee hij 3D virtuele omgevingen bouwt
en architectonische ontwerpen maakt.  Hij gebruikt de eenvoudige en
doeltreffende editor van het first-person-shoot-em-up-spel Duke Nuke' em
maar ook geavanceerde CAD-CAM pakketten.
 URL: http://www.onearchitecture.nl/firm.htm


CHRISTIAN MŲLLER, architect, presenteert en bediscussieert zijn werk. Hij
ontwerpt interactieve omgevingen. Zijn ontwerpen zijn veelal sculpturale
ruimtes waarmee de bezoeker een directe fysieke wisselwerking aan gaat. De
ruimte reageert via geprojecteerd beeld, klank of licht op de handelingen
van de bezoekers.
Zijn huidige project Kaleidophone is een licht-en geluidsinstallatie
geplaatst in een openbare
ruimte. De bezoeker kan via zijn mobiele telefoon inloggen op het
licht en het geluid. Via de toetsen van de telefoon is de installatie te
bespelen.
URL: http://www.arc.de
_____________________________________________

STUDIEAVONDEN DONDERDAG 11, 18 EN 25 NOVEMBER

DONDERDAG 11 NOVEMBER

SHER DORUFF presenteert Keystroke, een digitale performance-omgeving.
Keystroke wordt ontwikkeld door de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
in Amsterdam. Het is een programma waarmee performers verschillende media
(geluid, beeld, tekst, film, alles dat een digitale output kan leveren) via
een eenvoudige grafische interface direct op elkaar kunnen aansluiten.
Hierdoor ontstaan nieuwe eindeloze mogelijkheden tot wisselwerking tussen
de verschillende disciplines, tussen de fysieke ruimte en de virtuele
performance ruimte.  Wellicht kunnen zelfs hele nieuwe genres van expressie
ontstaan.
 URL: http://www.nestheaters.nl/workshop/news.html

De deelnemers kunnen hands-on met Keystroke experimenteren en proberen een
'partituur' te maken.

DONDERDAG 18 NOVEMBER

LINO HELLINGS vertelt en toont video's over haar werk, met name over het
project  Choreografie van de Straat.

"...Iedereen neemt dagelijks deel aan de choreografie van de straat. Op
miraculeuze wijze lopen miljoenen mensen de geŽigende routes, maken de
juiste gebaren en verrichten de juiste handelingen op de daarvoor bestemde
plekken op het goede moment. Mensen die daar niet in slagen worden herkend
als toerist/junk/dakloos/bejaard of alcoholist..."

In haar werk onderzoekt Lino Hellings ondermeer de eigenschappen van wat
zij noemt 'niet-plekken'. Plekken hebben een identiteit en bieden daarmee
ruimte voor verschillende menselijke identiteiten. Niet-plekken hebben geen
identiteit en dwingen de gebruiker in een bepaalde rol, bijvoorbeeld naar
die van een consument, reiziger, buitenlander of patiŽnt.

De deelnemers gaan met Lino Hellings op een wandeling door de stad naar
verschillende niet-plekken waar we enkele gedragsexperimenten uitvoeren.
Aan het eind van de avond bekijken we in hoeverre onze bevindingen ook
geldigheid hebben in virtuele ruimtes.

DONDERDAG 25 NOVEMBER

INE POPPE neemt de deelnemers mee op een guided tour langs verschillende
virtuele werelden op Internet. Voor de pauze bezoeken we een of meerdere
MUD's, Multi User Dungeons. Na de pauze gaan we op bezoek in de
3D-omgevingen Alphaworld en
Active World.
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Netkunst/3D/
_______________________________________________

WERKDAGEN

WOENSDAG 8, DONDERDAG 9 EN VRIJDAG 10 DECEMBER

Gedurende het symposium en de studieavonden hebben de sprekers en de
deelnemers verschillende vragen en experimenten geformuleerd. Deze vragen
dienen als uitgangspunten voor de drie werkdagen. De deelnemers werken met
dezelfde tools aan een case, waarbij ze deze vragen proberen te
beantwoorden en een positie in het onderzoeksveld in te nemen.

______________________________________________

EINDPRESENTATIE 12 DECEMBER 14.00 uur
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.