Andreas Broeckmann on Thu, 14 Oct 1999 17:04:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 5.10 - Interfacing Publics - Strategies for the NewPublic Domain


Wiretap 5.10 - Interfacing Publics - Strategies for the New Public Domain

Datum: zondag 24 oktober, 14.00 - 17.00uur (deur open 13.00uur)
Plaats: V2_Organisatie, Eendrachtsstr.10, Rotterdam
Entree: fl. 7,50

Gasten: Lina Russell (UK), De Geuzen / Renee Turner & Femke Snelting (NL),
Soeke Dinkla (D)

Wiretap 5.10 - Interfacing Publics met presentaties door kunstenaars en
onderzoekers over de verandering van het publieke domein en over de rol van
kunstenaars in dit transformatieproces.

Het publieke domein wordt traditioneel beschreven als de sociale en
stedelijke ruimte - zoals markten, theaters, cafes, enz. - waar ideeen en
praktische vragen van een samenleving uitgesproken en bediscussieerd kunnen
worden. Echter, de notie van wat tegenwoordig 'publiek' genoemd wordt, is
onderhevig aan een ingrijpende verandering voortgebracht door een menging
van geografische, economische, politieke, technologische en andere factoren.
De manier waarop individuen en groepen kunnen handelen en uitwisselingen
hebben binnen het publieke domein krijgt een andere betekenis, vergeleken
met de klassieke vormen zoals die in de 18de en 19de eeuw zijn ontstaan.
Het blijkt onmogelijk nog langer van een publiek domein te spreken. We
hebben vandaag de dag te maken met een heterogene, soms hybride, soms
gefragmenteerde hoeveelheid verspreide fysieke en virtuele ruimtes die
bewoond worden door verschillende soorten 'publieken'.

Het publieke domein is een verzameling van vele lagen en platformen, open
en gesloten ruimtes, media-kanalen, vormen van communicatie en culturele
expressie. De stad blijft een van de belangrijkste plekken voor het
experimenteren met het nieuwe publieke domein. De stad met haar
verschillende functies geeft toegang tot verschillende publieken, en brengt
deze gedeeltelijk zelf voort. Tegelijkertijd creeert het veranderende
medialandschap (telecommunicatie, broadcasting, WWW, enz.) een nieuw
publiek domein in de vorm van een trans-lokaal netwerk dat uitdijt tot ver
buiten het stedelijke territorium. Kunstenaars en kunstinstellingen
reflecteren over het ontstane publieke domein en ontwikkelen nieuwe
instrumenten en omgevingen die het mogelijk maken hier aan deel te nemen.

Gasten:

Soeke Dinkla is een kunsthistoricus die als conservator en criticus werkt op
het gebied van kunst, architectuur, vormgeving en media. In 1997
organiseerde zij de tentoonstelling 'InterAct!' in Duisburg (D) en
publiceerde zij het boek 'Pioniere Interaktiver Kunst von 1970 bis heute'.
Sinds 1998 werkt zij als onderzoeker bij het Wilhelm Lehmbruck Museum
Duisburg waar zij in 1999 'Connected Cities - Processes of Art in the Urban
Network' samenstelde, een multi-lokaal, genetwerkte manifestatie tussen
acht steden in het Ruhr-gebied. Connected Cities laat de mogelijkheden van
interactieve mediakunst en culturele netwerken in een transformerende,
pan-urbanistische omgeving zien.

Lina Dzuverovic-Russell organiseert culturele manifestaties en werkt als
kunstenaar met nieuwe media, video en animatie. Zij heeft projecten
georganiseerd voor het Institute of Contemporary Arts en het Lux Centre in
London en heeft programma's samengesteld voor internationale festivals: de
'Interference' serie voor 'The Wire Magazine' en Luxsquat in samenwerking
met irational.org.
Zij werkt tegenwoordig voor het web-bedrijf 'OVEN Digital UK', geeft les in
digitale video bij het Lux Centre en ontwikkelt het 'NoArtHere' initiatief.
Haar projecten streven naar een nauwere koppeling tussen kunstenaar en
publiek en moedigen de participatie van beiden aan om ruimte en situaties
te scheppen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. In haar
bijdrage zal zij vooral ingaan op de rol die verschillende kunstcentra voor
kunstenaars en publieken zouden moeten en kunnen spelen.

De Geuzen is een stichting voor multi-visueel onderzoek die in 1996 in
Amsterdam opgericht is om een Nederlands platform te creeren voor kritisch
onderzoek, reflectie en productie op het gebied van de visuele cultuur. De
Geuzen kent drie kernleden, Riek Sijbring, Femke Snelting en Renee Turner,
die als kunst- en ontwerpteam projecten organiseren.
Ze hebben als doel de bevordering van een interdisciplinair en
interculturele discussie en het scheppen van situaties waar visuele
praktijken als een integraal sociaal proces zichtbaar en ervaarbaar worden.
Recente activiteiten omvatten educatieve projecten, de 'The Walk-in Reader'
bij De Appel Amsterdam, en een doorlopende samenwerking met De Rode Draad.
Binnen het concept van 'social interfacing' wordt gestreefd naar het
ontwikkelen van specifieke tactieken, zoals het aannemen van een veelvoud
aan gedaantes, of het strategische spelen van rollen, om verschillende
publieken of te bereiken of te construeren.


Bookmarks

LUX Centre London - http://www.lux.org.uk
Luxsquat Residency - http://bak.spc.org/luxsquat/
ICA London - http://www.newmediacentre.org
NoAltGirls - http://www.noaltgirls.org
Connected Cities exhibition - http://www.connected-cities.de
Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg - http://www.duisburg.de/lehmbruck
DataWolk Hoeksche Waard - http://www.dwhw.nl
Nina Pope and Karen Guthrie - http://www.somewhere.org.uk


Wiretap 5.10 valt samen met de opening (24 okt., 17.00uur) van de
interactieve installatie 'Memory' van David en Ulrike Gabriel (D) in het
V2_Gebouw.
Deze tentoonstelling maakt deel uit van Kunst NRW.NL, een cultureel
samenwerkingsproject van Nordrhein-Westfalen en Nederland (24-10 t/m 7-11).
Het programma staat beschreven op de website
http://www.v2.nl/urbantendencies en in een aparte folder.


---------------------------------------------
V2_Organisation: Marjolein Berger
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rotterdam
tel: 31.(0)10.206.7272
fax: 31.(0)10.206.7271
mail: marjolein@v2.nl
URL: http://www.v2.nl
---------------------------------------------


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.