Marja Oosterman on Fri, 15 Oct 1999 19:53:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: marktwerking en kosten (internet)techniek


We hebben er hier allemaal mee te maken:
de hoge tarieven voor software-ontwikkeling.

Heel begrijpelijk, net als bij de huizenmarkt een kwestie van schaarste.

Of spelen er toch andere factoren nog een belangrijke rol?

Naar de mening van het NoPapers-beleidsteam wel degelijk.
Een belangrijke factor is niet alleen de schaarste,
maar ook de goedgelovigheid van mensen die zich wenden tot de inmiddels 
vele bedrijven en bedrijfjes die zich bezighouden met op maat toesnijden 
van Internettechnologie voor websites.
Immers, zolang iedereen de hh programmeurs als goden ziet en ja en amen 
knikt op allerlei geuite kennis, doorbreken we niet het patroon.
Ik zeg het natuurlijk een beetje gechargeerd, maar het is een bekend 
verschijnsel dat bij al die geuite kennis heel vaak nog sprake is van 
blufpoker bijvoorbeeld. Of in extreme gevallen zelfs van kennismystificatie.
Blufpoker: u als klant weet niet dat u vaak betaalt voor de uren dat een 
programmeur nog aan het leren moet slaan om uw opdracht tot een goed einde 
te kunnen brengen.
Kennismystificatie, omdat u natuurlijk meer betaalt zolang u blijft geloven 
dat het allemaal zo ingewikkeld is.

Voor mensen/bedrijven/organisaties die echt energie steken in hun website, 
adviseren we daarom altijd om minstens 1 parttime dienstverband aan te gaan 
met minimaal 1 'techneut' om die op z'n minst te laten makelen met externe 
Internet-techniek leverende bedrijven.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor webdesign en html-opmaak.

U kunt natuurlijk doorgaan met tarieven betalen vanaf 150 gulden per uur,
u kunt ook zeggen: 150 gulden per uur lijkt me het maximum. (wat het ook 
zou kunnen zijn volgens ons). Daar kan iemand goed van rondkomen.
Zouden alle bedrijven/instellingen zo redeneren, was het met die 
overspannen arbeidsmarkt in de ICT-sector natuurlijk snel gebeurd.

Nee, zeggen de economen, want dan wordt het vak weer minder aantrekkelijk 
en neemt de schaarste weer toe.
Wij durven dat ernstig in twijfel te trekken.

Immers, het werken aan de nieuwe informatiemaatschappij is zo boeiend!

Geld voor techniek aan kunnen wenden voor content, dat lijkt me echter ook 
heel gezond voor de informatiesamenleving.


Vr. groet,


Marja Oosterman
coordinator NoPapers/dAN


NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter sedert 1988
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht   Email: info@nopapers.nl
Fax: 030-2543424  Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van 
Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl  (fax en post zie boven)

<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga
E-Culture ..)--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.