Peter van der Pouw Kraan on Fri, 22 Jan 1999 01:59:52 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Verdeeldheid over internationale aanpak kinderporno


Hm, het is natuurlijk een open deur, maar net zo min als een hetero, bi of
homo per definitie het geslacht van voorkeur verkracht is een pedofiel
alleen vanwege zijn of haar geaardheid een  kindermisbruiker en vast niet
iedere kinderpornoproducent is pedofiel. Ik vind dat hier seksueel
kindermisbruik en pedofilie wat slordig aan elkaar worden gekoppeld. De
schrijfster, die ik overigens hoog acht, had hier wel wat kritischer mogen
zijn.
Tenzij je hecht aan een celibatair leven, moet een toevallige pedofiele
geaardheid behoorlijke pech zijn en dit soort ongenuanceerde uitspraken van
de UNESCO of het angsthazengedrag van Internetproviders in sommige landen
maakt het alleen maar moeilijker om steun te zoeken bij lotgenoten of
anderen. Terwijl Internet daar nu juist zo geschikt voor is bij alle
soorten van tegenspoed.

>PARIJS, 21 JAN. ,,Pedofilie is het gevaarlijkste virus op de elektronische
>snelweg. Het kan de menselijke waardigheid doden. Het kan de vrijheid
doden Het kan Internet zelf doden’’, aldus Henrikas Yushkiavitshus,
onderdirecteur voor communicatie, informatie en informatica van de UNESCO. 
[..]
>Een nieuw probleem zijn websites waarop kinderen voor prostitutie worden
>aangeboden en tips voor gunstige vestigingsplaatsen voor pedofielen staan.
[..]
> In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland en
>Groot-Brittannië, zijn Internetaanbieders juridisch aansprakelijk als ze
>kinderporno doorgeven. Ze weren consequent pedofiele nieuwsgroepen, ook als
>deze slechts discussies bevatten en geen strafbare foto’s. 


Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.