Marja Oosterman on Thu, 21 Jan 1999 20:08:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: wat gebeurt er toch op deze lijst?


Hi Geert,

At 15:03 21-01-99 +0100, you wrote:

>Ja, maar dat kan twee kanten opgaan:
>
>1. De maatschappelijke context van zo'n netkritiek aangeven, d.m.v.
>aankondigingen, verwijzingen naar publikaties, debatten, festivals
>2. En het plaatsen van Internet in een breder kader van zowel de media
>als de algemene ontwikkelingen 

Twee mooie, goed combineerbare kanten...
 
>Ik denk inderdaad dat er behoefte is aan zo'n rare mengeling van techniek,
>politiek, media en cultuur. 

Ik ook...
Niets zo vervelend als sektarisch denken ...

>Maar dat ontslaat ons er natuurlijk niet van de 'netkritiek' in de enge
>zin van het woord ook verder te ontwikkelen. 

Ja graag!

>Ik stel voor een eerste bijeenkomst te houden van nettime-nl, in De Waag,
>Nieuwmarkt 4, Amsterdam. Datum: 19 februari 1999, 20.30 uur. 

I'll be there!

Vr. groet,

Marja

NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
   
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.