Eric Kluitenberg on Thu, 21 Jan 1999 18:52:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: wat gebeurt er toch op deze lijst?


beste nettime-nl,

Ik ben het totaal niet met de geventileerde opvatting van Marja eens. Waarom?
Nettime-nl ontwikkelt zich voor mij tot het belangrijkste medium om actuele
ontwikkelingen rond de interactie van cultuur, maatschappij en nieuwe media
/ digitale netwerken te bespreken.

Dat gaat niet alleen om *kritiek* van de netwerken, maar ook om relevante
bijeenkomsten waar deze kwesties in een publieke vorm aan de orde worden
gesteld, discussie-bijeenkomsten, publicaties, etc., etc... De vraag hoe
eng je daarij media moet defineren is een onbeantwoordbare. Dit is des te
moeilijke als je nadenkt over de momentane convergentie van media en
communicatie-infratsructuren.

Ik vind het buitengewoon relevant dat er een kanaal is waar ik zowel
discussies in Nederland en in de Nederlandse taal kan volgen, alsook op de
hoogte gehouden wordt van bijeenkomsten en discussies in de fysieke ruimte.

De loskoppeling van het discours over digitale netwereken en de discussies
over maatschappelijke context, de fysieke sociale, poltieke en economische
ruimte zie ik vooral als een politiek reactionaire misvatting. Digitale
netwerken hebben alles te maken met reeele belangen in de fysieke
werkelijkheid en oefenen daar op allerlei wijzes invloed op uit. Deze
scheiding vind ik gevaarlijk utopisch/naief en suspect omdat zij zich leent
voor de meest kwalijke vormen van politieke functionalisering.

Juist de kritiek die in het nettime forum is ontwikkeld op de califonische
ideologie, de wired rants en de soms krankzinnig beschouwingen van JP
Barlow en de zijnen, zijn een zeer welkome en gezonde relativering van
cyber-hype en een poging deze ontwikkelingen van kritisch commentaar te
voorzien. Het is juist nodig dat we het discours over digitale netwerken
verbinden aan andere sociaal-kritische discussies en theorievorming, echter
zonder de eigenheid en eigen dynamiek van dit nieuwe medium te ontkennen of
verliezen.

Juist in de culturele hoek worden in Nederland de meest interessante
projecten ontwikkeld die deze kritische kijk op de info-samenleving vorm
geven - als ik die dingen niet meer ontvang en kan versturen via
nettime-nl, mag je me meteen unsubscriben.

Vriendelijke groet,

Eric Kluitenberg.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.