Marie-Jose Klaver on Thu, 21 Jan 1999 18:20:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Verdeeldheid over internationale aanpak kinderporno


Verdeeldheid over internationale aanpak kinderporno

Kinderporno en Internet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. UNESCO
wil internationale maatregelen om kinderporno op de digitale snelweg aan te
pakken. Eensgezinheid is nog ver te zoeken.

PARIJS, 21 JAN. ,,Pedofilie is het gevaarlijkste virus op de elektronische
snelweg. Het kan de menselijke waardigheid doden. Het kan de vrijheid doden Het
kan Internet zelf doden’’, aldus Henrikas Yushkiavitshus, onderdirecteur voor
communicatie, informatie en informatica van de UNESCO. Om de internationale
bestrijding van kinderporno op Internet te verbeteren heeft UNESCO na een
conferentie over pedofilie op Internet in Parijs, waaraan meer dan 300
deskundigen uit 40 landen deelnamen, een actieplan opgesteld. Volgens het
actieplan zal UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en
communicatie, streven naar harmonisatie van nationale wetgeving om
internationale politiesamenwerking te vergemakkelijken en een basis te creëren
voor internationale juridische maatregelen tegen kinderporno. Om greep te
krijgen op de verspreiding van kinderporno moet er volgens UNESCO een manier
gevonden worden waarop het Internet gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld met
behulp van filters en een netwerk van elektronische uitkijkposten.

Internet, dat zo’n 120 miljoen gebruikers heeft, speelt een steeds belangrijker
rol bij de productie en verspreiding van kinderporno. Volgens Agnès Fourier de
Saint Maur van Interpol is Internet hard op weg ,,de belangrijkste factor bij
seksueel misbruik van minderjarigen en het belangrijkste middel bij de
uitwisseling van kinderporno’’ te worden. Uit politie-onderzoeken blijkt dat er
zeer omvangrijke pedofiele netwerken actief zijn op Internet die
verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van honderdduizenden
kinderporno-foto’s. Vaak zijn deze netwerken ook betrokken bij de productie van
kinderporno. In september vorig jaar werden na een internationale
politie-operatie 100 leden van het kinderporno-netwerk W0nderland aangehouden,
van wie één meer dan 180.000 kinderpornofoto’s in zijn bezit had. In totaal
beschikten de leden van W0nderland over meer dan 1 miljoen strafbare
afbeeldingen.

Een nieuw probleem zijn websites waarop kinderen voor prostitutie worden
aangeboden en tips voor gunstige vestigingsplaatsen voor pedofielen staan.
Volgens Bruce Harris van Casa Alianza, een Centraal-Amerikaanse organisatie
tegen seksueel misbruik van kinderen, is in Honduras en Costa Rica het
pedofiele sekstoerisme met 60 procent toegenomen als gevolg van dergelijke
websites.

Voordat het actieplan van UNESCO gerealiseerd zal zijn, is nog een lange weg te
gaan, zo bleek op de bijeenkomst in Parijs. Er bestaat grote verdeeldheid over
de manier waarop kinderporno in internationaal verband bestreden moet worden.
Politieke, juridische en culturele verschillen tussen de 186 lidstaten van
UNESCO staan een wereldwijde aanpak van kinderporno in de weg. In sommige
landen bestaat nauwelijks wetgeving tegen kinderporno en seksueel misbruik van
kinderen. In Costa Rica gaat een kinderverkrachter die verklaart met zijn
vrouwelijke slachtoffer te trouwen vrijuit als het meisje ouder is dan 12. Op
misbruik van jongetjes rust zo’n groot taboe dat er nauwelijks over gesproken
kan worden. Landen die geen goede anti-kinderporno wetgeving hebben, vallen
buiten internationale politie-operaties, zei de Brit John Stewardson die aan
het hoofd stond van de actie tegen het W0nderland-netwerk. 

Het door UNESCO voorgestelde gebruik van filters om de informatie-uitwisseling
op Internet te controleren en te reguleren geldt als zeer omstreden. Terwijl
Irak en sommige Afrikaanse landen filteren toejuichen, beschouwen de meeste
Westerse democratieën deze methode als ongewenst omdat het blokkeren van
informatie in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Filterprogramma’s
zijn onnauwkeurig en blokkeren ook discussies over bijvoorbeeld borstkanker en
voorbehoedsmiddelen, zo leert de praktijk. Bovendien heeft filteren geen effect
op de verspreiding van kinderporno via niet-openbare kanalen als e-mail en
babbelboxen. Ook secretaris-generaal Frederico Mayor van UNESCO waarschuwde
tegen censuur. ,,Het probleem van pedofilie op Internet kan niet worden
bestreden door middel van censuur.’’

\Ook zeer controversieel is het vraagstuk van de verantwoordelijkheid van de
Internetindustrie voor het toegang bieden tot en doorgeven van
kinderpornografisch materiaal. In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland en
Groot-Brittannië, zijn Internetaanbieders juridisch aansprakelijk als ze
kinderporno doorgeven. Ze weren consequent pedofiele nieuwsgroepen, ook als
deze slechts discussies bevatten en geen strafbare foto’s. In andere landen is
invloed van de providers op de inhoud van Internet juist uit den boze. Volgens
de Nederlandse branchevereniging van Internetaanbieders NLIP is alleen de
overheid verantwoordelijk voor de bestrijding van strafbare feiten op Internet.
Providers mogen geen censuur uitoefenen door voor gebruikers te bepalen wat ze
wel en niet mogen  op Internet, aldus Fred Eisner van de NLIP.

Marie-José Klaver


---
http://www.marie-jose.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.