Alex Adriaansens on Tue, 19 Jan 1999 16:42:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 4.13


Wiretap 4.13

Transforming the Documentary

Een Wiretap in samenwerking met Exploding Cinema, onderdeel van het
Internationaal Film Festival Rotterdam.

Zondag 31 januari

Tijd: 12.00 - 15.00 uur
Entree: fl. 10,00
Locatie: Theater Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133, Rotterdam

Presentaties door Dirk Lüsenbrink - Art+Com (D), Sawad Brooks/Beth Stryker,
Dissemination (US) en Douglas Gayeton (US).
Moderator: John Wyver (Illuminations, UK)


Wiretap
Het programma WireTap is in 1996 gestart met de bedoeling projecten te
presenteren van kunstenaars en researchers op het gebied van kunst,
cultuur, wetenschap en media. De presentaties zijn veelal interdisciplinair
van karakter en geven een beeld van deze cross-over projecten die
kunstenaars, wetenschappers en andere onderzoekers momenteel ontwikkelen op
het gebied van (media)technologie. Het stelt actuele vragen over de inzet
van media in de kunst- en cultuursector.

Wiretap 4.13Projecten


Douglas Gayeton
Bottom Up Content vs Top Down Content

Multimedia-kunstenaar en filmmaker Douglas Gayeton - regisseur en ontwerper
van onder meer Johnny Mnemonic (de interactieve versie) en Vanishing Point
- zal een presentatie geven van enkele van zijn laatste projecten waaronder
Waking Hours. Deze interactieve-online-documentaire volgt de met elkaar
verbonden levens van 24 jongeren over een aaneengesloten periode van 24
uur. Gayeton spreekt over de manier waarop de documentaire jongeren in
staat stelt zelf 'contentproviders', ofwel coauteurs te zijn van hun eigen
documentaire.


Sawad Brooks/Beth Stryker
DissemiNETion

Het project DissemiNETion is te omschrijven als een on-line documentaire,
waarbij bezoekers worden uitgenodigd zelf verhalen toe te voegen uit hun
persoonlijke geschiedenis. De werking van het geheugen en de ervaring van
de herinnering wordt daarbij visueel weergegeven door de transacties:
opslag, herinneren en vergeten. Uiteindelijk zal DissemiNETion een
collectie van verhalen worden waarin bezoekers kunnen ronddwalen of via een
zoekmachine gericht kunnen zoeken naar termen of thema's. De uitkomsten van
de zoekmachine bieden inzicht in de mechanismen van het World Wide Web. Een
diaspora van verhalen via het Net is het doel. Met DissemiNETion willen
Brooks en Stryker de technologie van het Internet gebruiken om verhalen te
verzamelen en te distribueren die anders verloren zouden gaan - verhalen
uit gemeenschappen die normaal gesproken weinig toegang hebben tot
computers en de technologische wereld die zij representeren.

Art+Com
The Invisible Shape of Things Past

The Invisible Shape of Things Past is een 'tool' voor internetomgevingen
waarin filmbeelden getransformeerd worden tot digitale 3D-objecten. De
3D-objecten die ontstaan uit de filmbeelden worden onder andere gevormd
door de camerabeweging (zoom, pan, tilt), waardoor grillige 'filmobjecten'
ontstaan. Deze filmobjecten kunnen samengesteld worden uit historische- of
documentairefilms, maar ook uit actuele filmbeelden. De filmobjecten worden
geplaatst in een representatie van de stad, een virtueel Berlijn. Deze
virtuele stad kan betreden worden via een tijdschaal (Berlijn 1930, 1940,
1999 etc.). De filmbeelden liggen vervolgens in deze virtuele stad op de
locaties waar ze gefilmd zijn. De filmbeelden kunnen ook verplaatst worden
naar dezelfde locatie in een andere periode waardoor rijke relaties
ontstaan in het denken over- en het ontwerpen en organiseren van de stad.
In deze virtuele stad - Berlijn - kan men navigeren vanuit verschillende
cameraposities. Men kan dus locaties kiezen waar filmobjecten geplaatst
zijn en vervolgens door deze filmbeelden reizen - als filmsequenties of als
VR-representaties. Het project kan gekoppeld worden aan verschillende
on-line filmdatabases waardoor het een grote dynamiek kan krijgen. Het
leent zich voor vele toepassingen op het vlak van architectuur, film,
educatie en anderszins.

Links
Art+Com - http://www.artcom.de/
V2_Organisatie - http://www.V2.nl
http://www.fa.indiana.edu/~cerickso/workshop/artlinks.html#Artists

Subsidiënten van Wiretap:
Rotterdamse Kunststichting en het ministerie van OCenW
V2_Organisatie wordt financieel ondersteund door: Culturele Zaken van de
gemeente Rotterdam en het ministerie van OCenW


V2_Organisation - Alex Adriaansens
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
Netherlands
tel: +31.10.2067272  fax: +31.10.2067271
email: alex@v2.nl
URL: www.v2.nl
URL: www.v2.nl/deaf/ 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.