Federica Foroni Lo Faro on Mon, 18 Jan 1999 21:15:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Workshop Mediamatic "Gedrag ontwerpen"
Stichting Mediamatic Magazine organiseert een serie langlopende workshops
over auteurschap
in de nieuwe media. In deze workshops wil Mediamatic het eigene van de
interactieve media onderzoeken en beter leren toepassen. De nieuwe
mogelijkheden vragen om eigen vormen en genres. Schrijvers,
kunstenaars, denkers en vormgevers werken samen aan kleine
www-projecten met als doel de inhoudelijke mogelijkheden van het Net=20
verder te ontwikkelen. De workshops vinden plaats in wisselwerking met
Mediamatic Magazine. De thema's die centraal staan in het te=20
verschijnen nummer van het tijdschrift, lopen parallel aan die van de
lopende workshop, waardoor een vruchtbare kruisbestuiving kan
ontstaan.
Auteurschap van gedrag is de derde workshop in de reeks.

Auteurschap van Gedrag

De nieuwe media onderscheiden zich
van de oude media doordat ze gedrag vertonen: ze doen iets terug als je
ze gebruikt. De workshop 'auteurschap van gedrag' gaat over het bewust
ontwerpen van dat gedrag. Op welke manier kunnen auteurs 'gedrag'
gebruiken als uitdrukkingsmiddel? In de workshop wordt gezocht naar
nieuwe inhoudelijke inzichten en specifieke vormen of genres van
interactiviteit en de praktische toepassingen daarvan in de context
van het eigen werk van de deelnemers.

De workshop begint met een inleidend tweedaags symposium. Het onderwerp
wordt aan de hand van lezingen, demonstraties en discussie verkend. Aan
het eind van het weekend wordt over mogelijke projecten gebrainstormd.


Tijdens de eerste werkbijeenkomst worden keuzes gemaakt uit de
geopperde projecten. Werkgroepen worden geformeerd op basis van
affiniteit met de voorstellen. Er wordt naar gestreefd mensen van
verschillende professionele achtergrond te laten samenwerken. Het
gebruik van elkaars inzichten en ervaring brengt naar verwacht ook een
groter technisch begrip van de huidige mogelijkheden met zich mee. De
werkbijeenkomsten beginnen steeds met een verslag van de vorderingen en
moelijkheden, gevolgd door discussie. De resterende tijd wordt=20
gewerkt aan het realiseren van de gekozen projecten. De daarvoor
geschikte resultaten worden gepubliceerd in Mediamatic Magazine, en
eventueel te zijner tijd gepresenteerd in club BABY.


DATA
o Inleidend symposium 6 & 7 februari 1999 met lezingen en
demonstraties. Dit weekend is ook apart bij te wonen, zonder verdere
deelname aan de workshop.

o Zeven werk- en feedbackbijeenkomsten op donderdagavond 11, 18, 25
februari, en 4, 11, 18, en 25 maart 1999.

o Eindpresentatie 28 maart 1999.INFO & INSCHRIJVEN
>Mediamatic=20
e-mail: workshops@mediamatic.nl
contactpersoon: Klaas Kuitenbrouwer.
tel: (020) - 6266262 fax:(020) - 6263793
http://www.mediamatic.nl/workshops/
Federica Foroni Lo Faro
Mediamatic Workshops       (workshops@mediamatic.nl)
phone: +31-20-626 62 62    fax: +31-20-626 37 93
postal address : p.o. box 17490, 1001 JL Amsterdam, the Netherlands
visiting address : Prins Hendrikkade 192 1011 TD Amsterdam, the Netherlands
http://www.mediamatic.nl/workshops/


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.