Marleen Stikker on Thu, 8 Oct 1998 11:46:16 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: content overleg / 'portals, traffic en content'


**********************************************************
De Nettime-nl lijst is tot dusver niet echt gebruikt voor discussie.
Misschien moet daar een ander forum voor worden 		gezocht.
Misschien dat de owner of de list (Geert Lovink / geert@xs4all.nl) kan
aangeven wat de policy is / wordt voor nettime-nl en dat mensen aan hem
kunnen doorgeven wat hun voorkeur heeft.
**********************************************************

Ik deel de zorg van Marja Oosterman dat het niet meer vanzelfsprekend is
dat mensen via hun providers de content kunnen bereiken die door derden op
het internet worden aangeboden. Er zijn twee ontwikkleingen die daar aan
bijdragen.

1. Providers die portals en eigen browsers aanbieden

Er zijn een aantal voorbeelden, maar@home wordt een interessante case.
Kabelbedrijf Castell heeft met de Amerikaanse @Home een bedrijf opgericht
dat alle kabelabonnee's (rond de 25% van nederlandse kabelabonnee's)
Internet gaat aanbieden. Ik heb hen een paar weken terug bezocht in Palo
Alto. Ze hebben het volgende produkt: een eigen internetbackbone, een eigen
browser en eigen contentmanagment. Ze hebben zowel een 'extended tv /
webtv' variant als een pc variant. Uiteraard kan er over het internet
gesurfed worden, maar de browser zal in eerste instante multi media content
tonen van partijen die zich inkopen bij @Home. Met name de versmelting
tussen browser en content is interessant. Mijn filosofie is dat elke
content zijn eigen browser moet kunnen 'meesturen'. Naar ik aannneem zal
dat ook uiteindelijk wel de komende strijd om de browser overleven.
Voorlopig zitten we echter in een verkavelingsdynamiek die erg veel
verwarring zal brengen in de huiskamer.

2. Providers die contentaanbieders laten betalen om toegang te krijgen tot
intranetten.

Het grote voorbeeld hiervan is door het ministerie van OCW gefinancierde
KennisNet (voorheen edunet). In de komende maanden worden 400 scholen
aangesloten op een hoge bandbreedte intranet voor educatieve content.
Enertel heeft het gebouwd. De scholen betalen voor een aansluiting (krijgen
daarvoor subsidie van OCW) en de contentaanbieders moeten betalen om hun
diensten aan te mogen bieden. Opnieuw: iedereen kan natuurlijk via het
Internet diensten aanbieden. Er wordt echter ook een systeem van meta-tags
en classificatie ingevoerd die op termijn contentaanbieders kan afdwingen
dat men officieel een aansluiting moet nemen opdat ze voldoen aan de
'educatieve eisen' die OCW stelt. Wat veel aanbieders natuurlijk preferen
is dat er door gebruikers rechtstreeks wordt afgerekend, niet via
tussenpersonen. De informatie die deze tussenpersoon bovendien verzamelt
over de afgenomen diensten is zeer waardevol en niet iets dat graag gedeeld
wordt met derden.

Ik ben het Marja eens dat het zinvol kan zijn om deze ontwikkelingen te
bespreken. Zowel met mensen uit de contenthoek als met providers (en de
combinaties daarvan).

Er zijn een aantal fora waarin dat zou kunnen plaatsvinden. Voor zover ik
weet is er een vereniging van informatie aanbieders (bestond al voor het
Internet geloof ik). Ik hoor er alleen niet veel over. Daarnaast bestaat de
Internet society. Die zou zo een onderwerp eigenlijk op de agenda moeten
plaatsen. NLIP zou vertegenwoordigd moeten zijn. De Waag kan eventueel
plaatsbieden aan een ronde tafel gesprek. Eerder dit jaar hebben we met
Mediaplaza, de Internet Society en de Maatschappij een debat georganiseerd
over het Nationale Actie Programma. Misschien dat we dezelfde krachten
opnieuw bundelen. We kunnen ook een keer in kleiner verband bij elkaar
komen.

Marleen


>"We gaan geen wolkenkrabbers bouwen", een gevleugelde uitspraak, jaren
>geleden al gedaan door Michael Polman (Antenna).
>Ik moet er de laatste tijd weer veel aan denken nu het begrip Portal het
>helemaal aan het maken is op het Internet.
>
>Maar Portals zijn niets nieuws. Nota bene DE doorbraak in Nederland voor
>Internet (WWW), de Digitale Stad, was al een Portal.
>
>Wel nieuw is, dat de commercie de portals ontdekt heeft.
>Diezelfde commercie die er inmiddels vrijwel unaniem van overtuigd is dat
>de enige manier om op Internet 'behoorlijk' geld te kunnen verdienen,
>advertenties is. Ja, als dat je uitgangspunt is, ga je ook snel het
>voordeel van Portals begrijpen.
>En wie nog verder doordenkt, snapt uiteindelijk ook dat die grote aantallen
>gebruikers niet alleen goed zijn voor de advertentieinkomsten, maar ook
>voor de traffickosten.
>
>De vraag bij traffickosten is echter keer op keer: wie profiteert er nu
>eigenlijk van die hoge aantallen? Wie heeft het uiteindelijk voordeel van
>de 'traffickosten-afruildeals'?
>
>Het antwoord daarop werd al zeer nauwkeurig gegeven bij o.a. de eerste
>bijeenkomst die de VPRO organiseerde n.a.v. hun toetreding tot het Net (en
>dan bedoel ik natuurlijk niet de navrante naam van een van de grootste
>voordeelhebbers van het hele traffickostenspel). Die bijeenkomst met als
>sprekers o.a. Jo Groebel en Eric Huizer (Surfnet), ging grotendeels over
>het voorkomen van monopolies.
>
>Wat is er sedertdien gebeurd met alle daar en elders gedane uitspraken?
>Ik kan me vergissen, maar volgens mij weinig.
>
>Wordt het niet eens tijd dat de mensen van toen, van DDS, VPRO, Antenna en
>al die andere spelers van het eerste uur op het Nederlandse Internet
>opnieuw bijeenkomen, graag samen met de ACCESS providers om eens goed te
>kijken naar de consequenties van al die trafficdeals die gesloten worden
>zonder dat er echt rekening gehouden wordt met de CONTENT providers?
>
>M.i. wordt dat HOOG TIJD. Willen we voorkomen dat naast de kabelhouders,
>straks alleen de mondiaal grote spelers op het gebied van content de
>Portals en andere belangrijke plekken gaan regelen en de enige manier voor
>anderen voor het 'leveren' van mooie homepages inderdaad beperkt blijft tot
>wat in wezen de homepages zijn; die paar MB die je 'cadeau' krijgt bij je
>priveabonnement bij een provider, die alle voordelen van de
>trafficonderhandelingen zelf opstrijkt.
>
>'Iedereen zijn eigen omroep'.. ik hoor het Francisco van Jole nog zeggen
>bij de evaluatie van de eerste fase van DDS in april 1994.
>De S die sinds jaar en dag bij NoPapers aan het woord uitgever is
>toegevoegd (zie signature) drukt iets dergelijks uit.
>Maar Francisco... hoe moet je nu eigenlijk straks die eigen omroep, met die
>vele MB's gaan betalen? Door sponsoring? Maar wie wordt dan jouw sponsor?
>en de mijne?
>
>Vr. groet,
>
>Marja
>
>
>
>
>
>
>De Agenda van Nederland
>http://www.nopapers.nl/agenda
>
>!!!!per ca. 15/10/1998: http://www.dan.nl
>
>kopij per email: info@nopapers.nl
>     post: D.A.N., Postbus 85333, 3508 AH Utrecht
>     fax:  030-2543424
>
>Inl. per telefoon (ma t/m vrij 11-16.00 uur): 030-2544519
>
>NoPapers, digitale uitgeverS..... virtualiter
>--
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
>* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
>* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
>* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
>* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.


______________________________________________
COORDINATES:
Marleen Stikker Director Society for Old and New Media / Maatschappij voor
Oude en Nieuwe Media De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam Tel:
+31-20-557.9898, Fax: +31-20-557.9880 Email: stikker@waag.org
http://www.waag.org en Name.Space: http://waag.free.zone
______________________________________________


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.