Marja Oosterman on Wed, 7 Oct 1998 14:28:31 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: portals, traffic en content


Hi Eveline,

Portals in mijn 'definitie':

Van die sites die allerlei diensten aanbieden en daarmee zoveel mogelijk
gebruikers trekken en hun inkomsten dus via de hits/views verwerven
(advo's, traffic-deals).
Doorgaans hebben ze het e.e.a. aan chatboxes, games en allerlei info die
derden maken en waar ze zelf geen cent voor hoeven te betalen.
Sommige schromen ook niet om die info te jatten.
Wat dat betreft is het wachten op de wettelijke verbeteringen voor
bescherming van databanken e.d.

Samengevat: Portals zijn plekken waar diensten geleverd worden die vooral
gekozen en gericht zijn op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers.

Vr. groet,

Marja


At 11:58 7-10-98 +0200, you wrote:
>Sorry hoor,
>ik ben redelijk ingevoerd dacht ik,
>maar wat is een Portal?
>eveline lubbers
>
>
>

De Agenda van Nederland
http://www.nopapers.nl/agenda

!!!!per ca. 15/10/1998: http://www.dan.nl

kopij per email: info@nopapers.nl
     post: D.A.N., Postbus 85333, 3508 AH Utrecht
     fax:  030-2543424

Inl. per telefoon (ma t/m vrij 11-16.00 uur): 030-2544519

NoPapers, digitale uitgeverS..... virtualiter
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.