kees/ventana on Wed, 7 Oct 1998 01:47:42 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Bommen op Servie
rvdbri@gironet.nl writes:

> >ANEM CALLS ON INTERNATIONAL COMMUNITY TO ABANDON PLANS TO BOMB
> 
> [...]
> 
> >In the dramatic days that lie ahead we must once again reiterate our
> >position that international military intervention would be a wrong and
> >harmful political move, an indication of political and statesmen's
> >incapabilty and of a lack of a true strategy and vision of a long-term
> >solution for the years-long drama of the Balkans.
> >
> >Veran Matic
> >(ANEM Chairman)
> 
> Hoe vervelend dan ook voor de goedwillende democratische oppositie in
> Servië, deze versterkte repressie, maar er zijn ook nog wanhopige, van huis
> en haard verdreven Albanezen in de bossen van Kosova die nog maar één hoop
> hebben: dat er militair wordt ingegrepen om Milosevic een halt toe te
> roepen. De politieke inschatting van Veran Matic van de gevolgen van een
> ingreep zijn op zijn minst discutabel.
> 
> 
> Richard van den Brink

Even discutabel als je inschatting van de gevolgen van een militaire
aanval. Schrijnend om te zien hoe weldenkende en anders progressieve
mensen ineens massaal voorstander zijn van het door de Navo
platbombarderen van een land/ streek. Waarbij daadwerkelijke feiten
steeds minder een rol lijken te spelen. De eerste massaslachting alweer
een week of wat geleden betrof Servische politie-agenten. Dat verdween
ergens naar een allinea in een bij-artikel.

En denk niet dat ik
pro-Servisch ben, ik wantrouw alleen de propaganda, die ons ook wilde
doen geloven dat in Bosnie en Kroatie de enige hufters de Serven waren.
Geloof het niet, en vergeet evenmin dat het Westen grote belangen heeft
bij de ontwikkelingen aldaar. Een ding is zeker; Milosevic zal alleen
maar sterker worden als er wat kruisraketten op 'm afgestuurd worden.
Kan hij weer de bedreigde held spelen.

En als de onafhankelijkheidsstrijd in Kosovo zo gerechtvaardigd is,
waarom intervenieert de 'democratische wereld' dan niet eveneens in
Timor, Papua Nieuw Guinea of Baskenland?
                     

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.