rvdbri on Mon, 5 Oct 1998 21:56:50 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: Urgent: ANEM CALLS enz.


>ANEM CALLS ON INTERNATIONAL COMMUNITY TO ABANDON PLANS TO BOMB

[...]

>In the dramatic days that lie ahead we must once again reiterate our
>position that international military intervention would be a wrong and
>harmful political move, an indication of political and statesmen's
>incapabilty and of a lack of a true strategy and vision of a long-term
>solution for the years-long drama of the Balkans.
>
>Veran Matic
>(ANEM Chairman)

Hoe vervelend dan ook voor de goedwillende democratische oppositie in
Servië, deze versterkte repressie, maar er zijn ook nog wanhopige, van huis
en haard verdreven Albanezen in de bossen van Kosova die nog maar één hoop
hebben: dat er militair wordt ingegrepen om Milosevic een halt toe te
roepen. De politieke inschatting van Veran Matic van de gevolgen van een
ingreep zijn op zijn minst discutabel.


Richard van den Brink
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.