mylene on Tue, 12 May 1998 16:56:34 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Expositie kindertekeningen in de Waag


Expositie kindertekeningen in de Waag

Woensdag 20 mei om 4 uur 's middags zal in het Waagrestaurant de
feestelijke opening plaatsvinden van een expositie van kindertekeningen.
Niemand minder dan buurtbewoner Rembrandt van Rijn, alias Geert Mak, zal u
voorgaan in een rondgang langs tientallen kunstwerken gemaakt door kinderen
tijdens tekenlessen in het buurtcentrum de Boomspijker.
U zult zien dat het Waaggebouw voor de kinderen een voortdurende bron van
inspiratie is geweest. En niet toevallig. Want regelmatig streken de
afgelopen jaren groepjes kinderen gewapend met tekenmateriaal op het
Nieuwmarktplein neer,
het tekenoog gericht op het prachtige Waaggebouw. Aangemoedigd door
tekenjuf Barbara Wichers Hoeth werd dan met veel plezier en concentratie
meestal met krijt of houtskool, spontaan en direct getekend.
Tijdens de tentoonstelling zal de buitenksant van het Waaggebbouw getooid
zijn met een tien meter lang banier, voorstellende 'kinderen in de stad'.
Het werd enkele jaren geleden geschilderd door kinderen uit de buurt ter
gelegenheid van het dertig jarig bestaan van het buurtcentrum.

De tentoonstelling duurt van 20 tot en met 27 mei en is kostenloos te
bezichtigen tijdens de openingsuren van het restaurant In de Waag. Iedereen
is van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u bellen met De Boomsspijker tijdens kantooruren
en vragen naar Klaas Orsel of Mieke Lokkerbol, telefoon (020) 6264002 of
met Bart Tunissen van de Maatschapij voor Oude en Nieuwe Media, gevestigd
in het Waaggebouw zelf, telefoon 020)5579898.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.