Martine Brinkhuis on Thu, 14 May 1998 15:23:13 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: "Amsterdam als mobiel web"


AANKONDIGING

     Amsterdam als mobiel web
     Lezingen en debat over de invloed van communicatietechnologie op wonen
en werken in de stad
     dinsdag 19 mei, 20.30 uur, De Balie

Voldoen huizen waarin we leven, kantoren waarin we werken en de stad waarin
we staan nog aan de behoeften die ontstaan door nieuwe
communicatietechnologie?
Als bedrijvigheid 'footloose' wordt, wat betekent dit voor de stad?
Hoe verandert mobiele telefonie de openbare gedragingen en omgang van
stedelingen?

De telefoon- en internetpaal, de mobiele telefoon en de buzzer: de nieuwe
telecommunicatie neemt in het straatbeeld zichtbaar toe. En hoorbaar:
digitale geluiden versterken het stadsrumoer. Mischien staat het vervangen
van de telefooncel door de telefoonpaal nog het meest symbool voor hoe het
private steeds publieker wordt. De straat wordt huiskamer en kantoor
tegelijk. Nieuwe omgangsvormen, gedragingen maar ook irritaties ontstaan.
Wat betekent de nieuwe technologische cultuur voor de stad en haar inrichting?
Wonen en werken veranderen door nieuwe technologische middelen. Callcentres
en telewerken laten zien dat ook het werken minder fysiek gebonden is. Maar
het maakt de werkgelegenheid ook vluchtig. Een smart community van
multimediabedrijfjes wordt beoogd rond de nieuwe bibliotheek op het
Oosterdokseiland; een intelligent city verrijst in de Watergraafsmeer. Wat
betekent dit voor de Amsterdamse economie? Ligt de toekomst op de virtuele
markt?

Bijdragen van:
* Schrijver EDZARD MIK over het veranderend gedrag van de moderne stedeling
* Stadssocioloog SYTZE KINGMA over 'civil inattention' door de
privatisering van de openbare ruimte
* ROP GONGGRIJP (Xs4all) over de nieuwste technologische ontwikkelingen en
de paradoxale vrijheid door traaseerbaarheid en virtuele sporen.

Aansluitend gesprek met o.a.: JIKKIE VAN DER GIESSEN (wethouder
telematica), PAULINE TERREEHORST (publiciste, schrijver van 'langzame stad,
snelle mensen') LUUD SCHIMMELPENNINCK (IJtech innovatiecentrum) en RODERIC
LEIGH (communicatie-adviseur). Gespreksleiding: NIESCO DUBBELBOER
(Stichting Agora Europa)

Organisatie: Het Parool, De Digitale Stad, Stichting Agora Europa, AT5 en
De Balie 
 
Reserveren: tel 020-5535100De Balie
Kleine-Gartmanplatsoen 10
1017 RR Amsterdam
tel 020-5535151
fax 020-5535155 
www.balie.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.