Christine Karman on Tue, 18 Nov 1997 17:07:12 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: nettime-nl: meldpunt kinderporno


Op verzoek van Francisco van Jole:

>Date: Tue, 18 Nov 1997 16:23:42 +0100
>To: christine@christine.nl
>From: Francisco van Jole <francisco_van_jole@pi.net>
>Subject: nettime-nl: meldpunt kinderporno
>
> Beste Christine,
>
>Met enige verbazing heb ik jouw ingezonden brief gelezen. Graag zou ik een
>paar onjuistheden recht willen zetten. Zou je zo vriendelijk willen zijn
>mijn bijdrage op Nettime te willen plaatsen? Ik ben zelf geen abonnee. 
>
>>Journalist Francisco van Jole zegt in het programma ten
>>onrechte dat het meldpunt de verspreiders een week de tijd
>>geeft om hun kinderporno te verwijderen. In het rapport van
>>het meldpunt had hij kunnen lezen dat die termijn slechts
>>twee dagen is.
>
> Ik heb die informatie van de website van het Meldpunt, waar ook vandaag
>nog staat:
>
>http://www.meldpunt.org/procedure.html
>
>6. Indien de gebruiker niet antwoordt, of de berichten niet cancelt binnen
>een termijn van 7 dagen, dan wordt de melding doorgegeven aan de
>plaatselijke zedenpolitie.
>
>>> Verder suggereert hij dat de kinderporno op
>>>het internet voor het oprapen ligt. De Volkskrant kopt op14
>>>november “Achterhalen van kinderporno op Internet is
>>>simpel”. Er wordt verslag gedaan van een avond in De Balie
>>>in Amsterdam waar Van Jole gedemonstreerd zou hebben hoe
>>>gemakkelijk het is om kinderporno te vinden op het
>>>Internet. Nu ben ik zelf op die avond aanwezig geweest, en
>>>wat daar ook gedemonstreerd is, niet het vinden van
>>>kinderporno.
>
> Nee, ik heb in het kader van een discussie over privacy onder andere laten
>zien hoe gemakkelijk het is vermoedelijke verspreiders en verzamelaars van
>kinderporno te lokaliseren. Dat is toch bijna hetzelfde. Overigens is
>kinderporno ook gemakkelijk te vinden voor iemand die er naar op zoek is en
>een beetje verstand van zaken heeft.
>
>>>wie zou dat moeten doen? Het meldpunt werkt met vijf
>>>vrijwilligers die naast een volledige baan ook voor het
>>>meldpunt werken. Het speurwerk dat volgens Van Jole een
>>>paar minuten duurt kost in werkelijkheid vele uren per geval. 
>
> Op die avond in de Balie heb ik dus het tegendeel gedemonstreerd.
>Overigens heb je deels wel gelijk. Op basis van openbare bronnen is het
>lastig, zo niet onmogelijk, sluitend bewijs te vinden. De politie heeft
>echter verregaande opsporingsbevoegdheid en kan gemakkelijker zaken
>achterhalen.
>
> Overigens ben ik van mening dat vrijwel niemand kritiek heeft op het
>functioneren van het Meldpunt. Ik in ieder geval niet. Wel blijft het raar
>dat de bestrijding van een kennelijk ernstig misdrijf aan particulieren
>wordt overgelaten.
>
>
>
>
>groet, groet,
>
>Francisco van Jole (fvjole@pi.net - of - fvjole@xs4all.nl)
>
>(info over artikelen en de Daily Planet is te vinden op:
>http://www.pi.net/~fvjole/)
>
>Voor dringende boodschappen ben ik te bereiken via:
>http://wwp.mirabilis.com/2040696
> 
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.