Marja Oosterman on Fri, 21 Nov 1997 14:36:46 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: toch nog een keer: niet ter publikatie


Hallo Dames,

Het gesprek is na een paar mailtjes weliswaar gestaakt, maar ik wil nog
even terugkomen op:

>>Het is gewoonte en een kwestie van beleefdheid dat men je teksten niet
>>zonder toestemming a-commercieel plaatst. Er is natuurlijk tegen piraterij
>>weinig te beginnen, maar daar is echt heel weinig sprake van.
>>Ik stel voor dat "niet voor publicatie" gewoon weg te laten.
>>Ik heb veel teksten/interviews op nettime geplaatst en heel zelden
>>wordt daar stiekem gebruik van gemaakt. Het gaat dan meestal om
>>quotes waarbij men vergeet de bron te vermelden. Dat kan dan gerectificeerd
>>of veranderd worden, met veel nederige excuses.

Een heel plezierige vorm van met elkaar omgaan, jawel.
Maar snelheid van informatie kan ook belangrijk zijn. 
Marie-Jose's reden om er 'niet ter publikatie' bij te zetten is uiterst
legitiem. 
Misschien een idee om als iemand geen bezwaar heeft tegen verdere
verspreiding NA betaalde publikatie, even de datum aan te geven?

Vr. groet,

Marja


St. NoPapers - Postbus 85333 - 3508 AH  Utrecht
De Agenda van Nederland: http://www.nopapers.nl/agenda
Onafhankelijke Nieuws(groepen) Service: ons@xs4all.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.