Christine Karman on Mon, 17 Nov 1997 00:18:13 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: meldpunt kinderporno


Deze brief heb ik daarnet aan de volkskrant gestuurd naar
aanleiding van de aandacht die kinderporno op het internet
de laatste dagen in de media heeft gekregen. Ik heb me met
name gestoord aan de sensatie-berichtgeving op tv en in de volkskrant.

Christine
-----------------------------------------------------------------

Amsterdam, 16 november 1997

Geachte redactie,

De afgelopen twee weken is er in de media nogal wat
aandacht besteed aan kinderporno op het internet. Helaas is
daarbij niet altijd de zorgvuldigheid in acht genomen die
bij een dergelijk gevoelig onderwerp past.
Op 28 oktober jl. heeft het internet meldpunt kinderporno
zijn eerste jaarverslag aangeboden aan
fractievertegenwoordigers van de regeringspartijen in de
Tweede Kamer. De belangrijkste conclusie in dat rapport is
dat de politie nagenoeg niets doet aan kinderporno op het
internet, terwijl met heel weinig mankracht (één enkele
deskundige agent zou genoeg zijn) het probleem effectief
aangepakt kan worden. 
Het meldpunt is in juni 1996 opgericht door
internetgebruikers en -providers omdat de politie niet in
staat was iets te doen tegen kinderporno op het internet.
Het ontbrak regionale korpsen en CRI aan zowel kennis als
mankracht. De oprichters van het meldpunt hebben niet
willen wachten tot die kennis en mankracht er zouden zijn.

De pers had weinig belangstelling voor het jaarverslag. Des
te meer aandacht was er voor de brief van minister
Sorgdrager aan de Tweede Kamer. Het tv programma Netwerk
geeft op donderdag 12 november voorbeelden van kinderporno
en suggestieve beelden van een kind met een computer
gecombineerd met namen van obscure nieuwsgroepen. Dat het
vertonen van genoemde voorbeelden op zich strafbaar is
volgens artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht ontgaat
de redactie van Netwerk. Wat ik erger vind is de sfeer die
men creëert. Misbruik en verkrachting van kinderen is één
van de afschuwelijkste misdaden die ik me kan voorstellen.
Kinderporno is het tastbare bewijs van dergelijke misdaden.
Als sensatie-verslaggeving ergens ongepast is, dan is het bij kinderporno.
Netwerk neemt het ook met de feiten niet zo nauw. In het
interview met Netwerk heb ik gezegd dat van de 256
meldingen die het meldpunt kinderporno in een jaar heeft
ontvangen er een stuk of dertig naar de politie zijn gegaan
waarvan in twee gevallen daadwerkelijk actie is ondernomen.
Ze hebben het samengevat als “de politie heeft van de 256
meldingen slechts twee in behandeling genomen”. De politie
doet wel weinig, maar zo erg als Netwerk ons wil doen
geloven is het nu ook weer niet.
Journalist Francisco van Jole zegt in het programma ten
onrechte dat het meldpunt de verspreiders een week de tijd
geeft om hun kinderporno te verwijderen. In het rapport van
het meldpunt had hij kunnen lezen dat die termijn slechts
twee dagen is. Verder suggereert hij dat de kinderporno op
het internet voor het oprapen ligt. De Volkskrant kopt op14
november “Achterhalen van kinderporno op Internet is
simpel”. Er wordt verslag gedaan van een avond in De Balie
in Amsterdam waar Van Jole gedemonstreerd zou hebben hoe
gemakkelijk het is om kinderporno te vinden op het
Internet. Nu ben ik zelf op die avond aanwezig geweest, en
wat daar ook gedemonstreerd is, niet het vinden van
kinderporno. In hetzelfde artikel noemt de Volkskrant
opnieuw een termijn van een week die het meldpunt zou
hanteren, suggererend dat het meldpunt maar een
zoethoudertje is. Bovendien denkt de verslaggever dat het
meldpunt een initiatief van “de internet providers” is.
Zelf ben ik mede-oprichter en voorzitter van het meldpunt,
en op geen enkele manier betrokken bij een internet provider.
NRC Handelsblad komt op zaterdag met een verhaal dat het
achterhalen van kinderporno op het internet helemaal zo
eenvoudig niet is. Blijkbaar is een redacteur een dagje aan
het speuren geweest. Helaas ook daar sensatie: in detail
wordt gemeld welke nare dingen ze op twee gevonden foto’s heeft gezien.

Nu is het internet meldpunt kinderporno gewend aan kritiek.
Vanaf de start in juni 1996 is door allerlei mensen gezegd
dat het waarschuwen van de daders en ze manen het strafbare
materiaal weg te halen niet goed is. Maar wat dan? Feit is
dat de politie in anderhalf jaar nagenoeg niets heeft
gedaan. Wil men dat we als een burgerwacht met virtuele
honkbalknuppels het internet vrij van kinderporno houden?
Nog daargelaten of dat ethisch en juridisch in de haak is,
wie zou dat moeten doen? Het meldpunt werkt met vijf
vrijwilligers die naast een volledige baan ook voor het
meldpunt werken. Het speurwerk dat volgens Van Jole een
paar minuten duurt kost in werkelijkheid vele uren per geval. 

Doet het meldpunt het wel zo slecht als de pers wil
suggereren? We hebben in een jaar tijd 17 meldingen
gekregen over Nederlandse homepages met kinderporno. In 11
gevallen bleek het niet te gaan om iets dat strafbaar is
volgens artikel 240b van het WvS (het kinderporno artikel),
in 6 gevallen is de homepage onmiddellijk verwijderd. 
We hebben ook 32 meldingen gekregen over Nederlandse
kinderporno in nieuwsgroepen. Omdat het adres van de
afzender in nagenoeg alle gevallen vervalst was kon het
meldpunt zelf niet vaststellen wie de daders waren. In 14
gevallen is aangifte gedaan bij de politie die in twee
gevallen aanhoudingen heeft verricht.

Als meldpunt menen we dat we zo zorgvuldig mogelijk te werk
moeten gaan. Vanaf het begin hebben we overleg gehad met de
CRI, met de politie Amsterdam-Amstelland en met een
officier van justitie. Ondanks dat goede overleg hebben we
weinig resultaten gezien van opsporingswerk van de politie.
Wie daarvoor verantwoordelijk is weten we niet. Wat we wel
weten is dat het probleem niet minder wordt. Terwijl wij
homepages eenvoudig kunnen aanpakken zien we een
verplaatsing van het probleem naar babbelboxen en
chatprogramma’s. Daar kan het meldpunt betrekkelijk weinig
doen. We kunnen alleen hopen dat de minister de daad bij
het woord voegt en nu eindelijk zorgt dat de politie
kinderporno op het internet effectief gaat aanpakken.

Christine Karman (voorzitter van het internet meldpunt kinderporno)

Liendenhof 293
1108 HT Amsterdam
tel 020-6970390/06-53107818
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.