Marie-Jose Klaver on Thu, 13 Nov 1997 09:45:50 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Mute


Aan het Internet- en computertijdschrift Mute vallen twee dingen meteen op:
de serieuze inhoud van de artikelen en de bonte vormgeving. Het Britse Mute
vaart een duidelijke redactionele koers: nieuwe technologie wordt niet
verheerlijkt. In het redactioneel van Mute 8 (nu in de kiosk) wordt niet
gerouwd om de dood van de Internet hype. Internet is ook nooit hip en hype
geweest voor het driemaandelijks verschijnende Mute. Het blad heeft zich
altijd sterk verzet tegen de 'Californische ideologie' van collega
Internetmagazine Wired, dat volgens Mute-hoofdredacteur Pauline van Mourik
Broekman een te euforische toon over het effect van nieuwe technologie
aanslaat.
"Het is niet zo dat Mute niet gelooft dat technologie geen enorme sociale,
economische en politieke veranderingen teweeg brengt, maar wij stellen ook
de vraag wat uiteindelijk met die technologie wordt gedaan. Ook al kun je
op den duur een goedkoop en snel modem kopen, betekent dat nog niet dat er
gratis toegankelijke informatie beschikbaar is," aldus Van Mourik Broekman.
Behalve een kritisch interview met Wired redacteur Kevin Kelly staat er in
Mute 8 een special over vrouwen op Internet. In vijf artikelen worden onder
het motto 'Where does she want to go today?' (een parafrase op Microsofts
reclame slogan 'Where do you want to go today?') de verschillende aspecten
van het cyberfeminisme belicht.
'How a mouse moused the elephant,' luidt de titel van een potloodtekening
van de krankzinnig verklaarde Alfons Frenkl. Een grijze olifant slacht een
giraffe af. Als hij een piepklein muisje ziet, stort hij in. Deze tekening
wordt besproken in een informatief artikel van Josephine Berrry over kunst
en psychose. In dit artikel, het enige dat niets met elektronische kunst of
media te maken heeft, schemert iets van Mutes verleden als kunsttijdschrift
door.
Ook aan driedimensionale virtuele werelden en computerspelletjes wordt ruim
aandacht besteed in Mute. De socioloog Ralf Schroeder beschrijft het
sociale gedrag van computergebruikers in online werelden. Hij stelt vast
dat avatars net als echte mensen al snel kliekjes vormen en zich afzonderen
in aparte ruimtes. Sjoukje van der Meulen vertelt over haar ervaringen met
de Japanse cd-rom Jungle Park, die het midden houdt tussen een spel en een
kunstwerk. Onder het motto 'Staying in to play' worden de nieuwste trends
op gaming gebied besproken. In zijn momenteel 3D spelen en multiplayer
games al dan niet tegen betaling via het World Wide Web en op
zelfgeknutselde netwerken met vrienden.
Mute heeft onlangs een flinke gedaantewisseling ondergaan. Tweeenhalf jaar
lang werd het tijdschrift niet alleen op de persen van de Financial Times
gedrukt, maar leek het ook als twee druppels water op de serieuze
zakenkrant. Het roze krantenuiterlijk is nu ingeruild voor een meer
traditionele tijdschriftvormgeving. Volgens hoofdredacteur Pauline van
Mourik Broekman was de Financial Times-achtige verschijning een bewuste
keuze, bedoeld als een  "licht ironische, historische getinte interventie
in het debat over technologie zoals dat eind 1994 gevoerd werd." Van Mourik
Broekman: "Om een beetje tegen de heersende media-opinie in te gaan,
namelijk dat technologie sociaal subversief was, dat het goedkooop was,
ecologisch etc. presenteerden wij kritische essays over deze onderwerpen in
een jasje gekaapt van de Financial Times, de 'spreekbuis' van het
establishment. Ik geloof dat we erin slaagden om met de vorm een meer
reflecterend imago weer te geven dat visueel de vraag stelde: 'Waar komt
het geld voor deze zogenaamde digitale revolutie vandaan?' Met het formaat
refereerden we dus constant aan het feit dat technologische innovatie
altijd vanuit een bepaalde economische en politieke context voortkomt."
Er waren twee belangrijke redenen om voor een ander formaat te kiezen.
Slechts weinig distributeurs bleken bereid een tijdschrift met een
afwijkende formaat en een specialistische inhoud in hun fonds op te nemen.
Bovendien was het oude formaat niet erg geschikt voor advertenties.
De nieuwe vormgeving staat in schril contrast met de serieuze en
beschouwende artikelen in het tijdschrift. De layout en typografie zijn zo
druk dat het de leesbaarheid van de artikelen soms beinvloed. Veel
artikelen zijn opgemaakt als een advertentie, terwijl de advertenties, de
meeste in zwart-wit, toonbeelden van rust zijn.
Van Mourik Broekman: "Mute heeft geen redactiebudget, alle redacteuren en
vormgevers werken onbetaald. We werken dan ook niet met professionele
designers. Zo'n enorme design verandering gebeurt in eerste instantie in
het donker. Wij vinden ook dat dit nummer te druk is. Het volgende nummer
van Mute dat in december uitkomt, zal er iets rustiger uit zien."
Mute heeft ook een website (http://www.metamute.com).  Wie geinteresseerd
is in oude nummers kan op het Web een selectie artikelen uit de verschenen
nummers lezen. De online aanvulling
op het tijdschrift wordt gekenmerkt door een sober, doch zeer stijlvol
ontwerp waarin de artikelen beter tot hun recht komen dan in het enigszins
schreeuwerige nieuwe design.  De site heeft momenteel vooral een
informatieve en archiverende functie. Het is de bedoeling dat er in de
toekomst recensies op verschijnen waarvoor in het papieren tijdschrift geen
plaats is.

Mute 8, 3 pond. Nr. 9 verschijnt in december. In Nederland is Mute
verkrijgbaar bij V2 in Rotterdam.
Website: http://www.metamute.com

MARIE-JOSE KLAVER


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.