Menno Grootveld on Wed, 12 Nov 1997 19:45:00 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lost & Found


A.s. vrijdagavond de 14e november vindt in het Theatrum Anatomicum in de
Waag voor de eerste maal een nieuw publieksprogramma plaats, getiteld "Lost
& Found", oftewel 'een avond voor verdwaalde beelden'. Het is de bedoeling
dat een keer per maand werk getoond wordt dat nog niet eerder in Amsterdam
te zien is geweest, of dat om een of andere reden in de vergetelheid is
geraakt en daar door de redactie op onverschrokken wijze weer aan is
ontfutseld. De selectie van de bijdragen vindt plaats onder redactie van
Menno Grootveld, Armand Mevis en Jan Rothuizen.
U bent welkom vanaf 20.30 uur (start programma om 21.00 uur). De entree
bedraagt fl 7,50. Kom op tijd, want de zaal is snel vol.
Met vriendelijke groet,

Menno Grootveld
De Wittenkade 437
1052 DE Amsterdam
The Netherlands
phone/fax: +31206826492
mobile: 0653129605
e-mail: rabotnik@xs4all.nl, menno@waag.org, menno@vpro.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.