Marie-Jose Klaver on Tue, 11 Nov 1997 13:13:24 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Manuel Castells over de netwerkeconomie


"We hebben een machine gemaakt die door niemand beheerst wordt," aldus de
socioloog Manuel Castells.

Nu de economieën van de wereld steeds meer
een wereldeconomie vormen, verliezen oude
verbanden hun betekenis. In plaats daarvan is
een keten van flexibele netwerken gekomen. Die
grazen rücksichtlos de wereld af, op zoek naar
nieuwe productie- en consumptiemogelijkheden.
Socioloog Manuel Castells, afgelopen week in
het Vormgevingsinstituut op P2P, stelt een 'diagnose van de tijd'. 

Eerst bij P2P, nu in de NRC:
Manuel Castells over de netwerkeconomie
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Castells


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.