V2_Organisatie on Tue, 11 Nov 1997 11:47:39 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 3.11 : Erik Davis - Roots and Wires


***************************** WIRETAP 3.11 *******************************
.. ROOTS AND WIRES - POLYRHYTHMIC CYBERSPACE AND 'THE BLACK ELECTRONIC' ..
... Erik Davis (US) en DJs Croaking Lizard en dr. Bibber, VJ Geert Mul ...
**************************************************************************

**************************************************************************
datum ..................................... WOENSDAGAVOND 19 november 1997
tijd .................. 20.00uur: Zaal open - 20.30 uur: aanvang programma
toegang ........................................................... gratis
locatie ............ V2_Gebouw - Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL - Rotterdam
info ................................ tel: 010.404.6427 - e-mail: v2@v2.nl
**************************************************************************

**************************************************************************
De uit de Verenigde Staten afkomstige musicoloog Erik Davis verzorgt een
avondvullend programma rond de geschiedenis van de zwarte elektronische
muziek. Zijn presentatie wordt muzikaal ondersteund door DJs Croaking
Lizard en dr. Bibber.
De rotterdamse kunstenaar Geert Mul is uitgenodigd voor het creeren van
een visuele omgeving op basis van dub-technieken.
**************************************************************************
Erik Davis: "Ik ben geinteresseerd in een bepaald deel van de elektro-
akoestisch cyberspace, een deel dat ik 'the Black Electronic' noem. Ik heb
de term ontleend aan de Britse cultuur theoreticus Paul Gilroy. Hij
gebruikt de term 'Black Atlantic' om het complexe netwerk aan te duiden
van de Afrikaanse diasporische cultuur die de Verenigde Staten, het
CaraŽbische gebied en inmiddels - aan het einde van de 20e Eeuw - Groot-
Brittannie heeft geinfiltreerd.
**************************************************************************
Gilroy beschouwt 'the Black Atlantic' als een modernistische ruimte van
de tegencultuur, een ruimte die niet wordt georganiseerd door Afrikaanse
wortels maar door een verzameling vectoren en uitwisselingen: schepen,
migranten, creolen, platenspelers, Europese rassenvermenging, vluchten
naar het buitenland en dromen van terugkeer. Het beeld van de Atlantische
Oceaan die heen en weer overgestoken wordt is essentieel voor het doel dat
Gilroy nastreeft: het uithollen van eenduidige ideeen over 'roots' en
traditie door het benadrukken van de 'rusteloze recombinante' kwaliteit
van de Afrodiasporische cultuur, die de ruimte van moderniteit tegelijker-
tijd onderzoekt, uitbuit en weerstreeft."
**************************************************************************
De presentatie van Erik Davis heeft als startpunt het ontstaan van
polyritmiek op het Afrikaanse continent. Vervolgens beschrijft hij de
diaspora (als gevolg van slavenhandel) en verdere ontwikkeling van deze
muziekvorm. Hij gaat nadrukkelijk in op de rol die de 'West-Indies'
speelden, waar onder invloed van Amerikaanse R&B polyritmiek zich vormde
tot two-tone, ska en vervolgens reggae. Davis introduceert grootheden als
King Tubby, the Mad Professor en pionier Lee 'Scratch' Perry die in de
jaren '70 op Jamaica de 'dub' uitvinden.
**************************************************************************
Dub - "tape saturation, distortion and feedback were all used to become
part of the music, not just added to it" - wordt vervolgens weer
'teruggebracht' naar de andere van de atlantische oceaan waar recentelijk
Jungle en Drum&Bass aan de muziekgeschiedenis werden toegevoegd.
**************************************************************************

**************************************************************************
Erik Davis ...................... http://www.levity.com/figment/index.html
**************************************************************************


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.