Andreas Broeckmann on Mon, 10 Nov 1997 12:19:38 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Wiretap 3.10


************************* WIRETAP 3.10 ********************************
................. Zondagmiddag 16 November 1997 .......................
................ boekpresentatie - TechnoMorphica .....................
***********************************************************************
***********************************************************************
13.00uur......................................................Zaal open
14.00uur.Uitreiking eerste exemplaar Melle Daamen - Mondriaan Stichting
14.30uur............................................Lezing Detlef Linke
15.15uur..........................................................Pauze
15.30uur.................................................Lezing Stelarc
***********************************************************************

************************** locatie-contact ****************************
......... V2_Organisatie/Eendrachtsstraat 10/3012 XL/Rotterdam ........
tel: 010.4046427 - url: http://www.v2.nl/publicaties - e-Mail: v2@v2.nl
.......................... toegang gratis .............................
***********************************************************************

***********************************************************************
Wordt technomorfisering, de reorganisatie van het organische naar het
model van intelligente machines, het dominante model van deze tijd? Is
de evolutie een technologisch-wetenschappelijke fase ingetreden, waar
mensen zich niet langer ontwikkelen volgens natuurlijke processen,
maar het menselijk lichaam zich aanpast aan de parameters van deze
technologische tijd?
***********************************************************************
Deze vragen zijn aanleiding geweest voor dit nieuwe boek van V2_:
TechnoMorphica. In het boek geven veertien auteurs hun ideeÎn weer
over de vervaging van de grenzen en de vermenging van het biologische
en het technologische. IdeeÎn over engelen en robots, over virussen en
gekke koeien. Een wereld van de antropomorfisering van machines en de
technomorfisering van de mens. En als we nog slechts verlicht worden
door de straling van ons beeldscherm, wordt het dan geen tijd voor een
museum voor de zon?
***********************************************************************
Ter gelegenheid van de presentatie van dit boek geven twee van de
auteurs op 16 november een lezing. Stelarc en Detlef Linke zullen
daarin beiden ingaan op bovengenoemde  ontwikkelingen. Detlef Linke (D)
is als neuroloog verbonden aan het universiteitsziekenhuis in Bonn, en
is docent klinische neurofysiologie en neurochirurgische revalidatie
aan de Universiteit van Bonn. Zijn onderzoek richt zich op de samenhang
tussen hersenfuncties, waarneming en realiteitsbesef. Zijn werk heeft
belangrijke vragen opgeroepen over het ontstaan en de verstoring van
zelfbeelden. Linke publiceerde ondermeer teksten over ethiek, coma,
hersendood, persoonlijkheid en hersenchips.
***********************************************************************
Stelarc (AUS) is een performance-kunstenaar die de grenzen van het
lichaam onderzoekt en verruimt door gebruik te maken van robotica,
medische systemen en Virtual Reality. Zo heeft hij zijn lichaam met
akoestische en visuele middelen onderzocht, zijn hersengolven,
hartslag, bloedsomloop en spiersignalen versterkt en de binnenkant van
zijn longen, maag en slokdarm gefilmd. Na deze experimenten met de
beperkingen van het lichaam, heeft hij strategieÎn ontwikkeld om
lichaamfuncties uit te breiden waarbij hij gebruik maakt van protheses
en computertechnologie.
***********************************************************************
.............................. auteurs ................................
.... STELARC  - MANUEL DE LANDA - KNOWBOTIC RESEARCH+cF  - GERBURG ....
.... TREUSCH-DIETER  - WIM NIJENHUIS - MARK DERY  - LARS SPUYBROEK ....
.... HUMBERTO MATURANA   -   KERSTIN DAUTENHAHN   -   DETLEF LINKE ....
.... STEFAAN DECOSTERE - LOUIS BEC - JOZEF KEULARTZ - PAUL VIRILIO ....
***********************************************************************


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.