Martine Brinkhuis on Fri, 7 Nov 1997 17:54:07 +0100 (MET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Digitale Privacy - discussie op 11 november


De Balie presenteert in de serie Wonderland:			

        Digitale Privacy 
        Discussie over smartcards en internet 
        Dinsdag 11 november 1997, salon, 20.30 uur

We kunnen er niet meer omheen. Overal hebben we ze nodig. In de supermarkt,
in het voetbalstadion, in het ziekenhuis, op het werk. Plastic kaarten als
betaalmiddel, als verzekeringsbewijs, om het stadion of ons kantoor binnen
te komen, om digitale zegels mee te sparen. Steeds meer bedrijven en
instellingen verstrekken zogenaamde ‘smart cards’ aan klanten, relaties en
personeelsleden. Airmileskaarten, zorgpassen en chipknips zijn op het eerste
gezicht handige uitvindingen. Maar welke persoonsgegevens staan er eigenlijk
op die kaarten? Wie beheert de gegevens en wat gebeurt er precies mee? 

Inmiddels hebben we geen idee meer van het aantal computerbestanden waarin
onze gegevens zijn opgenomen. Daar komt nog bij dat deze bestanden - veelal
ongevraagd - worden doorverkocht of gekoppeld aan andere bestanden. Medische
dossiers belanden bij verzekeringsbedrijven, banksaldi worden gecheckt
voordat een krediet wordt verstrekt en direct marketeers raadplegen de
gegevens over koopgedrag. Zijn onze persoonsgegevens nog wel beschermd? En
waar liggen de grenzen van de digitale privacy?     

Tim Hemel (student TU Eindhoven) laat zien hoe met een eenvoudig apparaat de
gegevens van telefoonkaarten en chipknips afgelezen kunnen worden. Francisco
van Jole (journalist) demonstreert hoe persoonsgegevens via het Internet
achterhaald kunnen worden.

Aan de discussie over digitale privacy en het beheer van persoonsgegevens
door overheid en bedrijfsleven nemen deel: Richard Wishaw
(Registratiekamer), Paul Dinissen (chipcardexpert), S.H. Katus (VNO/NCW)
e.a. Gespreksleiding: Steven Lenos (Instituut voor Publiek en Politiek).  

Op 16 december vindt de volgende aflevering van Wonderland plaats, waarin
een discussie wordt gevoerd over e-mail en cryptografie.

Met dank aan Xs4all.

Entree: f 10,- / f 7,50.

Telefonisch reserveren: ma t/m vr van 14.00 - 20.00 uur, za van 17.00 -
22.30 uur. Telefoon: 020 - 55 35 100. 
Kaartverkoop: de kassa is open ma t/m vr van 17.00 - 20.30 uur of 1˝ uur
voor aanvang (bij afwijkende aanvangstijden). 
Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk een half uur voor aanvang opgehaald
zijn. 

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam.

----------------------------

De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR AMSTERDAM
tel +31-20-5535151
fax +31-20-5535155

http://www.dds.nl/~balie


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.