Karin Spaink on 17 Mar 2001 22:55:27 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] brief aan leden en bestuur VOD


On 16-03-2001 at 16:39, Joost Flint wrote:

> Patrice Riemens vroeg me of ik onderstaande posting gedaan op de 
> mailinglist van VOD ook op nettime wilde plaatsen. Bij deze.
> Joost Flint

> --------------
> Aan de leden en het bestuur van de vereniging open domein

Waarbij ik de lezers van Nettime dan graag wil wijzen op het
feit dat er nogal wat discussie was over Joosts verhaaltje,
en twee reacties eruit wil plukken:=================Original message text===============

From:    Alex de Joode <usura@zedz.net>
To:     discussie@lists.opendomein.nl
Date:    Thursday, March 15, 2001, 
Subject:  [Discussie] brief aan leden en bestuur VOD
Message-ID: <20010315235537.A9061@outpost.zedz.net>


Beste Joost,

[..]
> Moraal van het verhaal: wij zien zowel in het verleden als in de toekomst 
> een duurzame relatie tussen profit en not-for-profit in DDS City. Deze 
> relatie moet echter voortdurend opnieuw worden vormgegeven. Niet 
> uitsluitend door ons maar ook door de bewoners die zullen moeten accepteren 
> dat de toekomst van het internet iets anders is dan het verleden.
> Wij hebben de deur naar de vereniging open domein niet dicht geslagen zoals 
> het bestuur van VOD zegt. Integendeel. VOD is een kans voor open doel 
> geboden om een belangrijk genootschap in de stad te worden. De kaders die 
> wij hebben geschetst maken helder wat voor type genootschap voor ons een 
> partner kan zijn. Als Ďgrootschalige dienstení zoals e-mail, homepages, 
> intertoegang, ADSL op zakelijke basis geboden worden dan leveren die 
> commerciŽle activiteiten een geldstroom op waarvan een deel als 
> structurele inkomsten naar het open domein in de stad kan vloeien. Dat open 
> domein kan met of zonder vereniging beheerd worden. Wat ons betreft met, 
> zoals we hebben aangegeven in onze kaderbrief aan het bestuur.

Het grote probleem is het 'baas in eigen buik' zijn. Het lijkt mij dat
VOD geintereseerd zou moeten zijn om samen te werken met DDS City BV,
maar het kan niet zo zijn dat VOD goedkope gastarbeiders zijn die het
vuile werk opknappen. -Als- er iets werkbaars ontstaat dan zal VOD
wel moeten kunnen -mee-beslissen over een aantal voor haar relevante
zaken (en dat zijn volgens de statuten oa email && homepages).

Een situatie waarin DDS City BV delen van DDS commercieel exploiteerd
en in ruil voor colo && bandbreedte VOD alleen wat 'onrendable projecten'
mag uitbouwen lijkt me voor VOD niet echt aantrekkelijk.
 
Een situatie waarin afspraken met DDS City BV gemaakt worden waarbij
een gedeelte van de verdiensten van DDS City BV binnen 'de stad' blijven
(zodat de Holding als e.e.a. winstgevend is een rendement ala
spaarrekening op het kapitaal wat in City BV zit) maar wel gelden
beschikbaar zijn voor zowel de rendale projecten alsmede de onrendabele
projecten. Waar gekeken gaat worden of er een bepaalde mate van gratis 
email && homepages beschikbaar blijven (verschillende quota's/levels ,
1Mb+1Mb vs 10Mb&25Mb&shell/php xs ofzo etc) lijkt mij wel aantrekkelijk.

Het vergt dan wel van beide partners de bereidheid om tot een compromis
te komen en de bereidheid om wat aan macht in te leveren. Geen regenten
en geen stadguarilla (zit niet in die hoek dus weet ook niet hoe je het
schrijft ;)) maar gewone basisdemocratie met goede contracten.

-- 
Exit! Stage Left!
_______________________________________________
Discussie mailing list
Discussie@lists.opendomein.nl
http://lists.opendomein.nl/mailman/listinfo/discussie


==============End of original message text===========


en


=================Original message text===============

From:    Karin Spaink <kspaink@xs4all.nl>
To:     discussie@lists.opendomein.nl
Date:    Thursday, March 15, 2001, 
Subject:  [Discussie] brief aan leden en bestuur VOD
Message-ID: <44148177898.20010315193438@xs4all.nl>


On 15-03-2001 at 17:42, Joost Flint wrote:

> De Digitale Stad - DDS City en alles wat daar in onder is
> gebracht - is 1 jaar lang gefinancierd vanuit subsidies
> (1994). Als het aan de overheid had gelegen was de stekker
> er in januari 1995 uit getrokken.

Dat is bekend; er is indertijd met man en macht aan
getrokken om DDS zelfstandig te kunnen laten voortbestaan,
en dat lukte gelukkig.

> De zes jaar daarna is DDS City gefinancierd vanuit commerciŽle 
> activiteiten.

Ik zou dat anders formuleren: de mensen die bij DDS werkten
en de stad (mede) gebouwd hebben, zagen in het verkopen van
hun kennis een manier om het voortbestaan van DDS te
garanderen: DDS zou zich voortaan zelf kunnen bedruipen.

Jij stelt het nu voor alsof er uit het niets een goede fee
opdook die besloot DDS te financieren.

> Vijf van die zes jaar in de juridische structuur van een
> stichting en inmiddels ruim een jaar in een private
> structuur (BV). Gedurende die zes jaar hebben de bewoners
> er nooit problemen mee gehad dat gratis voorzieningen
> gefinancierd werden vanuit commerciŽle activiteiten.

Waar de bewoners wel degelijk - en terecht - bezwaar tegen
maakte was dat deze nieuwe vorm ze geen enkele invloed meer
gaf op de vormgeving, het beheer en de structuur van de
stad. Dat was al veel langer een steen des aanstoots.

> Ook de gesponsorde projecten hebben zich nooit bij ons
> beklaagd over de herkomst van het geld. Iedereen vindt het
> tof dat DDS vanuit bedrijfsmatige activiteiten ideŽle
> activiteiten steunt.

Dat vindt men niet "tof", dat was de *opzet*. DDS werd als
een organisch geheel beschouwd, waarbij het ene deel het
andere deel financieel steunde en waarbij de praktische en
inhoudelijke kennis werd opgedaan door het werken voor en
met de ideŽle kant. Bovendien fungeerde de naamsbekendheid
van DDS, die zij verworven had op grond van haar
communities, als goodwill voor de commerciŽle takken.

In jouw voorstelling van zaken maak je geld en idealen
volstrekt van elkaar gescheiden. Wie weet geloof je oprecht
dat het zo is, maar het is geschiedvervalsing:

"Toen het niet lukte om subsidie te krijgen voor het
gemeenschappelijk deel is besloten om te werken voor ons
geld. Daarmee betaalden we de community. Het was vanaf het
begin bekend dat dat deel geen geld zou opleveren," zegt
MichaŽl van Eeden, destijds hoofd systeembeheer en software.
"Dus er is geen enkele reden om nu verbaasd te constateren
dat het gemeenschappelijke deel alleen maar geld kost."
- Michael van Eeden in Het Parool,
http://www.parool.nl/nieuwemedia/0702-dds.html

> In de geschiedenis van De Digitale Stad is commercie dus
> geen vies woord. Commercie is juist een hoeksteen van DDS.

Exact. En idealisme is al evenzeer een hoeksteen.

> Zonder commercie zouden al die voorzieningen er nooit
> geweest zijn,

Niemand betwist dat, sterker: dat is altijd de praktijk van
DDS geweest. Waar veel mensen nu boos over zijn, is dat jij
die interne subsidiŽring voorstelt alsof jij en Chris GŲbel
jarenlang hoogstpersoonlijk, uit de goedheid van jullie
hart, geld in DDS hebben gestoken, en nu gedwongen worden
deze "filantropie" stop te zetten - terwijl de waarheid is
dat jullie rijk (en invloedrijk) zijn geworden *door* DDS.

Zie onder meer de nobele beschrijving van Flint door Huizer
(voorzitter van de Stichting DDS):

"Flint zal alles doen om het publieke deel te behouden, zegt
Huizer. 'Maar als het niet lukt, hoeft hij niet als
filantroop op te treden.'"
http://www.parool.nl/nieuwemedia/0702-dds2.html

> zonder commercie had de redactie niet dagelijks haar
> stukjes kunnen schrijven, zonder commercie zou DDS
> juridische procedures omtrent privacy of scientology niet
> zijn aangegaan om maar enkele voorbeelden te noemen.

Don't overshoot your mark. De rechtszaak tegen Scientology
is bij mijn weten geheel door XS4all gefinancieerd.

> Natuurlijk: wat commercie is en wat ideŽel is moet ieder
> jaar opnieuw worden bepaald. De stad is niet statisch,
> maar de bottom line is steeds: geld in de stad is een
> goede zaak. Goed voor pioniers, kunstenaars en de zwakken
> die tolerantie en bescherming zoeken. Dat is in de
> geschiedenis van steden door de eeuwen heen al zo geweest
> en we hebben DDS naar dit model vorm gegeven.

En dat is de kern van de zaak. Zo is de stad tot leven
gekomen en zo is DDS groot geworden. Jij en Chris GŲbel
doorbreken dat model, en willen alles wat "verlies" oplevert
afkappen of omvormen tot iets dat wel op eigen benen kan
staan.

> Sinds 2000 is DDS City een BV maar aan het bovenstaande
> concept hebben wij als aandeelhouders niets veranderd. Wel
> is er een belang bij gekomen in de stad namelijk ons eigen
> belang als aandeelhouders.

... precies.

> Pas nu de aandeelhouders c.q. kooplui de financiering
> heroverwegen komen de dominees uit alle hoeken en gaten om
> hun gelijk te halen. Men vond eigenlijk altijd al - sinds
> 1994 - dat die commercie slecht was voor DDS. Maar in
> feite is men - zoals dat altijd gaat in Nederland - de
> discussie uit de weg gegaan.

Pardon, Joost, maar je hebt *nooit* bekend gestaan om je
bereidheid tot discussiŽren. Om dat nu terug te werpen in
het gezicht van de bewoners als zijnde *hun* tekortkoming,
vind ik nogal grof.

> De mogelijkheid om vrijwilligerswerk te verrichten was er
> altijd al. Kansen daartoe zijn niet door iedereen benut
> zullen we maar zeggen. Hoe aangenaam is het nu voor deze
> dominees om de Ďcommercieí verwijten te maken en zelf een
> heilig boontje te zijn.

Bij mijn weten is "de commercie" geen verwijten gemaakt in
de afgelopen maanden. Het bestuur van DDS en jou en Chris
wel, en dan met name omdat jullie de organische banden
tussen idealisme en commercie door willen snijden, en van
*elk* onderdeel van DDS - door jullie zelf eerst opgesplitst
- eisen dat het minimaal quitte speelt, ook al is dat nimer
de opzet geweest.

> En hoe hypocriet. De gewone buurtbewoner ondertussen maakt
> zich vooral zorgen over dreigende huurverhogingen en het
> verdwijnen van gratis voorzieningen. De vereniging open
> domein doet hier soms denken aan een sociaal oproer
> aangevoerd door de kerkelijke leiders die er een
> kruistocht van willen maken.

Ik maak uit deze alinea op dat je de VOD nooit serieus hebt
kunnen nemen?

> Hoe dit afloopt laat zich raden. De prijsverhogingen
> worden vast door de bazen doorgevoerd. Een substantieel
> deel van de bewoners zal daardoor als sprinkhanen verder
> trekken om een tijdlang ergens anders de bomen kaal te
> vreten totdat ook daar niets meer te halen is.

En is dat het beeld dat je van de bewoners hebt? Uitvreters?
Of geldt dit beeld waarin gebruikers als een bijbelse plaag
worden beschreven, slechts de mensen van de VOD?

> Een ander substantieel deel blijft echter bewoner en zal
> betalen voor wat eens gratis was. Na verloop van tijd
> komen er ook nieuwe bewoners bij bijvoorbeeld omdat de
> huren lager blijken dan elders, de privacy beter beschermd
> of omdat DDS andere mogelijkheden zal bieden. Opnieuw:
> dankzij de commercie keert het geld terug in DDS en de
> kunstenaars en pioniers melden zich weer met allerlei niet
> commerciŽle acties.

Antwoord mij ťťn ding, als je inderdad zo vertuigd bent van
de mooie verschieten die voor DDS zijn weggelegd indien jouw
weg gevolgd wordt: waarom stond je in januri op het punt om
letterlijk de stekker uit de machines te halen en de stad in
ťťn dramatisch gebaar van de digitale kaart te vegen?- K, die nooit namens een ander spreekt -

-- 

I make you a present of everything I've said as yet. 
 - Lewis Carroll: Alice's Adventures in Wonderland


_______________________________________________
Discussie mailing list
Discussie@lists.opendomein.nl
http://lists.opendomein.nl/mailman/listinfo/discussie


==============End of original message text===========


- K -

-- 

[Religion] is not merely the opium of the masses, it is 
the cyanide. 
 - Tom Robbins: Skinny Legs and All______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).