Joost Flint on 16 Mar 2001 16:00:31 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] brief aan leden en bestuur VODPatrice Riemens vroeg me of ik onderstaande posting gedaan op de 
mailinglist van VOD ook op nettime wilde plaatsen. Bij deze.

Joost Flint

--------------

Aan de leden en het bestuur van de vereniging open domein

Beste leden, geacht bestuur

Alhoewel De Digitale Stad zich niet mengt in de discussies van de 
vereniging open domein wil ik toch graag het beeld nuanceren wat de positie 
van DDS ten aanzien van VOD zou zijn. Misschien dat deze brief aan die 
nuance kan bijdragen.

De Digitale Stad  - DDS City en alles wat daar in onder is gebracht  - is 1 
jaar lang gefinancierd vanuit subsidies (1994). Als het aan de overheid had 
gelegen was de stekker er in januari 1995 uit getrokken.

De zes jaar daarna is DDS City gefinancierd vanuit commerciŽle 
activiteiten. Vijf van die zes jaar in de juridische structuur van een 
stichting en inmiddels ruim een jaar in een private structuur (BV). 
Gedurende die zes jaar hebben de bewoners er nooit problemen mee gehad dat 
gratis voorzieningen gefinancierd werden vanuit commerciŽle activiteiten. 
Ook de gesponsorde projecten hebben zich nooit bij ons beklaagd over de 
herkomst van het geld. Iedereen vindt het tof dat DDS vanuit bedrijfsmatige 
activiteiten ideŽle activiteiten steunt.

In de geschiedenis van De Digitale Stad is commercie dus geen vies woord. 
Commercie is juist een hoeksteen van DDS. Zonder commercie zouden al die 
voorzieningen er nooit geweest zijn, zonder commercie had de redactie niet 
dagelijks haar stukjes kunnen schrijven, zonder commercie zou DDS 
juridische procedures omtrent privacy of scientology niet zijn aangegaan om 
maar enkele voorbeelden te noemen.

Natuurlijk: wat commercie is en wat ideŽel is moet ieder jaar opnieuw 
worden bepaald. De stad is niet statisch, maar de bottom line is steeds: 
geld in de stad is een goede zaak. Goed voor pioniers, kunstenaars en de 
zwakken die tolerantie en bescherming zoeken. Dat is in de geschiedenis van 
steden door de eeuwen heen al zo geweest en we hebben DDS naar dit model 
vorm gegeven.

Sinds 2000 is DDS City een BV maar aan het bovenstaande concept hebben wij 
als aandeelhouders niets veranderd. Wel is er een belang bij gekomen in de 
stad namelijk ons eigen belang als aandeelhouders. Dankzij dit eigen belang 
kwam er opnieuw geld beschikbaar voor de stad. Zolang wij investeerden 
maakte ook niemand bezwaren. Pas nu de aandeelhouders c.q. kooplui de 
financiering heroverwegen komen de dominees uit alle hoeken en gaten om hun 
gelijk te halen. Men vond eigenlijk altijd al  - sinds 1994 - dat die 
commercie slecht was voor DDS. Maar in feite is men - zoals dat altijd gaat 
in Nederland - de discussie uit de weg gegaan. De mogelijkheid om 
vrijwilligerswerk te verrichten was er altijd al. Kansen daartoe zijn niet 
door iedereen benut zullen we maar zeggen. Hoe aangenaam is het nu voor 
deze dominees om de Ďcommercieí verwijten te maken en zelf een heilig 
boontje te zijn. En hoe hypocriet. De gewone buurtbewoner ondertussen maakt 
zich vooral zorgen over dreigende huurverhogingen en het verdwijnen van 
gratis voorzieningen. De vereniging open domein doet hier soms denken aan 
een sociaal oproer aangevoerd door de kerkelijke leiders die er een 
kruistocht van willen maken.

Hoe dit afloopt laat zich raden. De prijsverhogingen worden vast door de 
bazen doorgevoerd. Een substantieel deel van de bewoners zal daardoor als 
sprinkhanen verder trekken om een tijdlang ergens anders de bomen kaal te 
vreten totdat ook daar niets meer te halen is. Een ander substantieel deel 
blijft echter bewoner en zal betalen voor wat eens gratis was. Na verloop 
van tijd komen er ook nieuwe bewoners bij bijvoorbeeld omdat de huren lager 
blijken dan elders, de privacy beter beschermd of omdat DDS andere 
mogelijkheden zal bieden. Opnieuw: dankzij de commercie keert het geld 
terug in DDS en de kunstenaars en pioniers melden zich weer met allerlei 
niet commerciŽle acties. En ook dat is een reden  voor een substantiŽle 
minderheid  om bewoner van DDS te blijven of worden. Ook een deel van de 
kerkleiders zal in de stad achterblijven al was het maar om te getuigen. 
Een ander deel van het genootschap zal zich misschien terug trekken op een 
server-farm ver buiten de stad. Het is leuk om als vrijwilliger voor de 
gemeenschap te werken en samen in alle vrijheid haar eigen onbespoten code 
te kweken. Totdat deze idylle verstoord raakt door interne of externe 
bedreigingen. De stad was misschien zo gek nog niet.

Moraal van het verhaal: wij zien zowel in het verleden als in de toekomst 
een duurzame relatie tussen profit en not-for-profit in DDS City. Deze 
relatie moet echter voortdurend opnieuw worden vormgegeven. Niet 
uitsluitend door ons maar ook door de bewoners die zullen moeten accepteren 
dat de toekomst van het internet iets anders is dan het verleden.
Wij hebben de deur naar de vereniging open domein niet dicht geslagen zoals 
het bestuur van VOD zegt. Integendeel. VOD is een kans voor open doel 
geboden om een belangrijk genootschap in de stad te worden. De kaders die 
wij hebben geschetst maken helder wat voor type genootschap voor ons een 
partner kan zijn. Als Ďgrootschalige dienstení zoals e-mail, homepages, 
intertoegang, ADSL op zakelijke basis geboden worden dan leveren die 
commerciŽle activiteiten een geldstroom op  waarvan een deel als 
structurele inkomsten naar het open domein in de stad kan vloeien. Dat open 
domein kan met of zonder vereniging beheerd worden. Wat ons betreft met, 
zoals we hebben aangegeven in onze kaderbrief aan het bestuur.

Het bestuur van de vereniging open domein heeft helaas voor een positie 
gekozen dat het onethisch zou zijn om geld te vragen voor genoemde 
grootschalige diensten. Dat een duurzame relatie tussen profit en 
not-for-profit de stad juist structureel onheil brengt. Ook worden de 
belangen en de inbreng van Chris en mij - dankzij welke inbreng DDS City in 
2000 is blijven bestaan - niet erkend en gerespecteerd als een legitiem 
belang waar men ook in de toekomst mee moet leven wil men met ons samenwerken.

VOD kiest voor een positie waarin de kooplui en commercie duivels zijn die 
niet thuis horen in de stad. Wij delen die visie op de stad niet en we 
willen van DDS geen eenvormige gemeenschap van gelovigen maken. We hebben 
aangegeven dat voor de onderneming DDS alleen een professioneel werkende en 
zakelijk denkende not-for-profit organisatie een volwaardige partner kan 
zijn. Is VOD die partner niet dan zal DDS de organisatie van het open 
domein in de stad gewoon met andere methoden vorm geven. Dan was het gewoon 
een gemiste kans ook voor ons want wij zijn er van overtuigd dat de 
vereniging van vrijwilligers een versterking kan betekenen van de stad 
zoals we die kennen.

Het is niet zo dat de deur door DDS Ďmet een klap dichtgeslagení zou zijn. 
Het bestuur kijkt niet goed, wil de open deur niet zien en heeft er de 
voorkeur aangegeven om in plaats daarvan op een blinde muur haar eigen 
religieuze poort te schilderen waar men nu al maandenlang doorheen probeert 
te lopen. Dat moeten jullie ons niet verwijten maar jezelf.

Gesprekken en onderhandelingen tussen DDS en VOD zijn om deze reden nog 
steeds niet gestart. Wij vinden dat zonde omdat wij een partnership tussen 
profit en not-for-profit van het begin af aan voor ons zien en de openingen 
daartoe boden en bieden. Die deur staat nog steeds open. Wij denken dat het 
open domein in DDS kan bestaan uit een aantal servers: een cultuurserver 
voor  het behoud van DDS als een 'cultuur historisch monument' en speciale 
projecten zoals ljcoster. Een open source server voor open source projecten 
en mensen die scripts willen draaien. Een moo-server voor nowmoo en metro. 
Een streaming server voor steun van de stad aan streaming projecten. De DDS 
studio en infrastructuur voor live uitzendingen. De servers beheerd door, 
onder controle van en in eigendom van VOD. Zodat niet alles verloren gaat 
voor VOD mochten we ooit uit elkaar gaan. Aangevuld met een portal voor 
abonnees van DDS die liever 'direct' - dwz buiten een vereniging om 
-  maandelijks donaties doen aan goede doelen. Dat laatste misschien onder 
beheer van VOD. Structurele inkomsten voor het open domein vanuit de omzet 
van de zakelijke diensten die DDS City BV aan haar klanten biedt. Die 
zakelijke diensten van DDS City BV zijn dan ondermeer: e-mail, homepages, 
internet toegang, ADSL zonder dat VOD daar verder een rol in heeft. Als het 
bestuur van VOD durft te kiezen voor een dergelijke stad  die onveilig is 
want commercieel zit men hier zo aan tafel. Wil men perse vasthouden aan 
gratis grootschalige diensten en een 'zuivere stad' dan wensen wij VOD veel 
succes en scheiden hier onze wegen.

Joost
Op persoonlijke titel 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).