Leo Lake on 16 Mar 2001 20:46:54 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] brief aan leden en bestuur VOD


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dag,

((( Dit is naar aanleiding van het onheilig evangelie van Flint ))))

...... daar waar de eigen positie onderbouwd wordt door de opponenten
de degraderen tot grazende sprinkhanen of getuigende dominees, daar
past een flinke adempauze.

Flint, hou je adem in! 

Stukjes als dit zijn zo calorie-arm dat nog geen twee sprinkhanen er
een dag op kunnen leven. Bah...

Commercie is een redelijk zekere manier om een bedrijf overeind te
houden, dat is wat Flint zegt en is ook alles wat hij, in
constructieve zin, zegt. Het klopt best wel, maar dat was toch echt
wel al wat langer bekend.

De uitdaging voor de DDS-opposanten is om een organisatievorm te
vinden waar doelstellingen niet in overeenstemming gebracht hoeft te
worden met de noodzakelijke survival tactieken van een gemiddeld
bedrijf. 

Dat is een passende uitdaging voor de ondernemende mens die nou eens
niet de inmiddels platgetreden paden van start-ups wil bewandelen.

Opendomein (of hoe heet dat, ik heb de discussie wegens -helaas-
tijdgebrek niet kunnen volgen??) zou dat kunnen doen door het geld
dat voor overleven nodig is rechtstreeks van de leden te vragen:
abonnement heet dat, of contributie, of bijdrage.

Betalen garandeert minimaal:

1) deelname aan een democratisch orgaan (met stemrecht dus als
minimum)

2) vrijwaring van ongewenste intimiteiten met een commercieel oogmerk

- ---
    ad 2) dat kan op meerdere manieren. ik noem slechts: een
gedragscode met sancties (en dus met een zeker vorm van registratie,
en technisch door de eigen
diensten (enigszins) af te schermen voor indringers. Dat gaat wel
geld kosten. Schattingen zijn zeer wel mogelijk.
- ---

De nieuwe organisatie hoeft niet een bedrijfsmodel volgen, maar kan
andere kiezen, bijvoorbeeld een staatsmodel, waarbij de notie van
staat nog in verregaande mate in te vullen is. Een staat is de
infrastructuur voor de communities die men zozeer wenst. 

Andere modellen zijn ook niet lastig te vinden.  Misschien, om Flint
te behagen, kunnen we een kerkmodel verzinnen. :)

Wat mij persoonlijk aangaat, om mij betalingsbereidheid te
kwantificeren. Een organisatie die mij mezelf laat presenteren op het
net (bv. webhosting), die streeft naar community vorming op terreinen
die mij boeien zonder dat mijn interesses opgevraagd worden in
enquetes en andere verkoopbare databases, die mag van mij minimaal
500 gulden per jaar vragen en waarschijnlijk wel meer. En zij die het
niet kunnen betalen mogen toch meedoen, zonder verlies van rechten.  

Andere bronnen van inkomsten zijn wel te vinden, maar die zitten dan
haast onvermijdelijk (gezien de doelstellingen) in de manifestatie of
publicatie sfeer (geld voor evenementen, geld voor lezingen, boekjes,
artikelen).

Lukt dit allemaal, dan wordt Opendomein een veilige haven met een
opwindend uitgaansleven zonder ongewenste intimiteiten (met een
commercieel oogmerk dan). Dat is een beeld waar je in de PR sfeer ook
nog wat mee kunt. 

Dat is overigens nieuw. De expliciete vrijwaring van commercie is een
nieuw doel, een doel voor de jaren 10.

Dat vereist nog de nodige creativiteit en weerstand tegen hoongelach.

Wil de ware pionier opstaan?

Flint mag weer ademhalen, als het moet.

L.
E. lake@lake.nl
Q. 176549

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP 7.0

iQA/AwUBOrJ3fgP0DstOqUPpEQKtuwCgvwZOFQD98CcFFec5L2ctLBpqF8oAn0ia
edZNrUigqD+neKey09R9IEuR
=VD1V
-----END PGP SIGNATURE-----______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).