Marianne van den Boomen on 6 Mar 2001 21:02:31 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 'Het Grote Falen': reaxie op de reaxies...


Op 18:42 04-03-2001 +0100 schreef Patrice Riemens:

>Maar helaas is het zo dat het stelselmatig ontwijken van de zg schuldvraag
leidt
>tot het doen voortduren van zeer ongewenste situaties, cq het steeds weer
de zelfde fouten herhalen.

Klopt. Het ziet er naar uit dat de vereniging Open Domein/DDS dezelfde
fouten herhaalt als DDS indertijd: niet luisteren naar leden, naar hun
discussiepunten,  verwijzen naar 'vertrouwen' en 'later', geen of
nauwelijks openbare communicatie over wat er nu gebeurt en gaat gebeuren.
Het bestuur zit kennelijk in een impasse rond de keuze f koersen op de
DDS-naam van de e-mail en de homepages en dus proberen de onderhandelingen
met Flint op gang te brengen f beginnen aan een nieuw echt publiek domein.
Dat is een impasse die van begin af aan sluimerde in de vio, en die door de
brief met eisen van Flint op de spits is gedreven.

>Joost Flint, ik herhaal het maar, heeft heel erg bijgedragen aan het
derailleren van de Digitale Stad.
>En nu heeft hij haar samen met Chris Godel, en met toestemming van de DDS
stichting, ingepikt. Nee
>zeggen zijn verdedigers (en het zijn er niet weinig, je vindt ze tot in de
nieuwe Open Domein
>vereniging) , Joost Flint heeft door zijn inspanningen al die jaren juist
de DDS vd ondergang gered.

Ik hoor vele geluiden en veel gemor binnen de vereniging, maar dat geluid
heb ik  nog nergens gehoord.

>Marianne van den Boomen hecht heel erg veel waarde aan de fantastische
begintijd van de DDS toen er
>echt gevrijwilligd werd en er een levende discussie bestond over reilen,
zeilen en toekomst van de
>Digitale Stad. 

Ik wees er op dat dat er k was, en dat DDS zeker niet van begin af aan in
het teken stond van een ontluikend ondernemerschap.

>Subsidiair verwijt ze mij dat ik de geschiedenis vd DDS pas in 1996 laat
beginnen. Dat
>is vrij 'grappig' , aangezien een van de redenen waarom mijn vertelling
van vd geschiedenis voor het
>blad Krisis zo weinig opschoot (en nu definitief gestalled is, jammer maar
helaas) 

Dat is wel heel jammer, is daar echt niks aan te doen? Het lijkt me heel
erg nodig dat de geschiedenis eens geboekstaafd wordt in een handzaam
kritisch artikel.

is dat ik heb
>geprobeerd om juist de twee eerste jaren (en de periode ervoor) te
reconstrueren, en daar heb ik erg
>veel, en erg tegenstrijdige informatie over gekregen.

Is die informatie dan niet gewoon naast elkaar te zetten? Als de
geschiedenis tegenstrijdige getuigenissen kent, so be it. Ook dan is het
zinvol om het te boekstaven.

>Maar er zit nog een grotere 'pijnpunt' in het verhaal van Marianne, en dat
is dat de beginjaren vd DDS
>nog helemaal de drive van de pionierstijd vertegenwoordigde in digitaal
gaande Nederland. Welnu de
>pionierstijd was een of twee jaar eerder al afgesloten, en de grote 

Heb je het hier niet over een andere pionierstijd? 'Internet voor gewone
mensen' begon toch met Xs4all in 1993 en DDS in 1994?  

>maar echte anarchisme is toch nooit hun forte geweest. Dat Marianne
>zo warm loopt voor die tijd accrediteerd bij mij alleen maar verder de
mening dat zij een al een 'has
>been' was op het moment dat ze aan boord vd digitale boot stapte. 

Ik heb werkelijk geen idee wat je bedoelt met 'has been'. Ja, 'is geweest',
maar wat dan? Ik vermoed wel dat het iets heel lelijks is, dat wel.
Het geeft paradoxaal genoeg een beetje hoop dat er een soort politieke
radicale beweging aan het ontstaan is, want die kenmerken zich door het
feit dat de radicalen vooral strijden tegen hun minder radicale kameraden
en critici in plaats van tegen de echte vijanden. 

>En wat de Digitale Stad betreft, het komt wel op de een of andere manier
goed. 

Ik vraag het me af. Ik vind het niet zo goed gaan. Het momentum suddert...

dag dag

Marianne 


--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).