Patrice Riemens on 4 Mar 2001 18:00:34 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 'Het Grote Falen': reaxie op de reaxies...


Het doet me deugd dat er (enige) reactie is gekomen op mijn stuk over het 'falen' van de Digitale Stad,
een 'falen' dat nu het laatste deel van zijn trajekt lijkt te zijn ingegaan - om definitief op te
houden, of in iets nieuws herboren te worden. De (naaste) toekomst zal het leren.

Ten eerste wilde ik opmerken dat ik niet voor niets een stuk contemporaine Franse filosofie erbij heb
gehaald, om aan dat 'falen' een wat 'meta' ("alles is 'meta' of 'trans' of 'post' tegenwoordig" merkte
een criticus van de "information Age' onlangs...) karakter te geven. Een 'meta'falen dus. Tja, daar
koopt de nuchtere Hollander wel wat voor... ;-)

Waar een falen is, rijst de SCHULD vraag. Die is er niet schrijft Richard Reekers, en voor Erik van
Heeswijk mag de hele kwestie naar de 'borreltafel' worden verwezen. Werkt altijd als dooddoener, die
borreltafel. Ik noemde man en paard, en dat is natuurlijk erg onkies in Neerland. Ben ik dan een
heilige ? enzovoorts. Maar helaas is het zo dat het stelselmatig ontwijken van de zg schuldvraag leidt
tot het doen voortduren van zeer ongewenste situaties, cq het steeds weer de zelfde fouten herhalen.
Joost Flint, ik herhaal het maar, heeft heel erg bijgedragen aan het derailleren van de Digitale Stad.
En nu heeft hij haar samen met Chris Godel, en met toestemming van de DDS stichting, ingepikt. Nee
zeggen zijn verdedigers (en het zijn er niet weinig, je vindt ze tot in de nieuwe Open Domein
vereniging), Joost Flint heeft door zijn inspanningen al die jaren juist de DDS vd ondergang gered. Het
interessante is dan te vragen wat er op die manier precies is gered, en tot welke prijs. "Strictly
speaking as a Swiss Banker, the numbers are not in his favor", zou ik zeggen, met een knip oog naar de
laatste James Bond... (en over JMF's en CG's 'hidden assets' hebben we het even niet ;-)

Marianne van den Boomen hecht heel erg veel waarde aan de fantastische begintijd van de DDS toen er
echt gevrijwilligd werd en er een levende discussie bestond over reilen, zeilen en toekomst van de
Digitale Stad. Subsidiair verwijt ze mij dat ik de geschiedenis vd DDS pas in 1996 laat beginnen. Dat
is vrij 'grappig' , aangezien een van de redenen waarom mijn vertelling van vd geschiedenis voor het
blad Krisis zo weinig opschoot (en nu definitief gestalled is, jammer maar helaas) is dat ik heb
geprobeerd om juist de twee eerste jaren (en de periode ervoor) te reconstrueren, en daar heb ik erg
veel, en erg tegenstrijdige informatie over gekregen. Maar goed, de begintijd van de DDS was inderdaad
geweldig en meeslepend, maar jammer alleen dat het zo weinig zoden aan de dijk heeft gezet, kwa opbouw
van een gemeenschap. O.a. omdat de 'regenten' van de DDS al (heel) snel verkozen niet meer aan de
dialoog deel te nemen, en hun eigen gang gingen. De bewoners trouwens ook, zodat uiteindelijk jaren
lang een 'iedereen blij' facade opgehouden kon worden. 

Maar er zit nog een grotere 'pijnpunt' in het verhaal van Marianne, en dat is dat de beginjaren vd DDS
nog helemaal de drive van de pionierstijd vertegenwoordigde in digitaal gaande Nederland. Welnu de
pionierstijd was een of twee jaar eerder al afgesloten, en de grote consolidatie begon, die het gevolg
was van de overname van digitale domein door de mensen, die ook alras zich tot de (nieuwe) regenten
omvormden, van de 'cultuur'. Ja ze vonden (vinden) zichzelf reuze 'hip' of alternatief, jazelfs
tegendraads (Joost Flint is tenslotte zelf een politieke activist geweest - zeg maar rustig een bons
in, zoniet van, de kraakbeweging), maar echte anarchisme is toch nooit hun forte geweest. Dat Marianne
zo warm loopt voor die tijd accrediteerd bij mij alleen maar verder de mening dat zij een al een 'has
been' was op het moment dat ze aan boord vd digitale boot stapte. 

Tenslotte kan ik natuurlijk alleen maar blij zijn, en dankbaar, met Marja Oosterman's kwalifiactie van
mijn persoon als idealist, toen en nu nog steeds. Ik hoef het dan ook niet zelf te beweren. Bij anderen
zijn toevoegingen als 'betweter' of 'moraalridder' nog de vriendelijkere bejegeningen, dat weet ik ook
wel. Zelf kan ik niets meer zeggen dan dat ik me altijd erg betrokken heb gevoeld voor he gemenebest,
en iets dat in Frankrijk zo fraai 'de Republikeinse waarden' heet. Een combi van rechten en plichten
die gelijke burgers hebben voor het welzijn en welvaren van allen. En altijd geprobeerd heb me daarvoor
in te zetten. 

En wat de Digitale Stad betreft, het komt wel op de een of andere manier goed. Was het alleen maar
omdat het idee leeft, nu meer dan ooit. En de Pipo BVs en Tudeluu BVs van lieden die zich eigenaren
menen te kunnen noemen van wat onverdeeld en ideel eigendom is van een collectieve intelligentie altijd
zal overleven. In de gloria.

cheers, patrice en zijn gepokkeld en gemazzelde Diiiino!


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).