ReindeR Rustema on 7 Mar 2001 02:35:02 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 'Het Grote Falen': reaxie op de reaxies...


At 9:50 PM +0100 3/6/01, Marianne van den Boomen wrote:
>Het ziet er naar uit dat de vereniging Open Domein/DDS dezelfde
>fouten herhaalt als DDS indertijd: niet luisteren naar leden, naar hun
>discussiepunten

Waar wordt niet geluisterd? Welke discussiepunten blijven liggen?

>   verwijzen naar 'vertrouwen' en 'later'

Wat is er te melden als er voornamelijk georganiseerd wordt? Daar wil
je niet mee lastig gevallen worden kan ik je verzekeren. De echte
principiële keuzes worden openbaar gemaakt. Zijn al gemaakt in feite.

>geen of
>nauwelijks openbare communicatie over wat er nu gebeurt en gaat gebeuren.

De hele communicatie op de website na te lezen zetten wordt of fel
bekritiseerd of als vanzelfsprekend gezien. Hoe openbaar kan je gaan
vraag ik me de hele tijd af, iedereen verwacht wat anders, zoveel is
duidelijk. Bij wijze van spreken moet het bestuur volledig afgetapt
worden en behangen met microfoons en webcams volledig transparant te
volgen zijn via internet. Zo een opvatting bestaat naast die dat het
bestuur op de volgende ALV afgerekend wordt op de prestaties en men
ondertussen als lid afwacht of eventueel taakgericht in een werkgroep
aan de slag gaat. Wat mij betreft beide visies maar de eerste wordt
mij afgeraden.

>Het bestuur zit kennelijk in een impasse rond de keuze óf koersen op de
>DDS-naam van de e-mail en de homepages en dus proberen de onderhandelingen
>met Flint op gang te brengen óf beginnen aan een nieuw echt publiek domein.
>Dat is een impasse die van begin af aan sluimerde in de vio, en die door de
>brief met eisen van Flint op de spits is gedreven.

Het doel en de inzet blijft hetzelfde, datgene waarvoor de vereniging
ons een mandaat heeft gegeven: we willen DDS (is dat geen 'echt
publiek domein'?). En ondertussen wordt er al gewerkt.

ReindeR

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).