Leo Lake on 6 Mar 2001 08:46:35 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Google


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dag,

> 
> Inmiddels? Deja was toch ook gewoon private sector?

Ja

> 
> Misscien hebben we het over twee verschillende zaken. Jij zou graag
> willen dat zoiets belangrijks als een Usenet archief in publieke
> handen komt. De overname door Google is een aanleiding om dat debat
> te starten. Maar waarschijnlijk vond je het beheer van een Usenet
> archief ook bij Deja niet in de juiste handen. Anders snap ik het
> eerlijk gezegd niet.

Ik zou graag willen dat die transities van publiek naar privaat eens
wat nader bekeken worden. Het gaat me niet om schuld, maar om impact
en consequenties.  De overgang kent een aantal gevaren en die moeten
in het vizier gehouden worden, zeker door Bits Of Freedom.

Deja is met archief begonnen. Daar zullen maar weinig iets op tegen
hebben gehad, maar toch  was dat een  belangrijk moment. Nu Google
het spul overneemt, zien we een gevolg van het feit dat informatie in
private handen is, namelijk de gebrekkige openbaarheid van de
informatiestromen in die sector. De archieven gingen van Deja naar
Google, zonder dat andere organisaties, met name non-profit
instellingen, een vinger tussen de deur kregen. En die zijn er wel
degelijk.

Nu gaat het niet om schuld, of om wie dan ook van verderfelijk gedrag
te beschuldigen, maar wel om dit soort mechanismen te zien en,
uiteindelijk, ook om er een oordeel over te vellen, een oordeel dat
wellicht leidt tot het opleggen van  beperkingen aan dit soort
transacties. Ik heb deCODe Genetics genoemd, omdat ik denk dat er
vele vergeijkbare gevallen zijn. deCODE stamt al uit 96, de IJsland
affair uit 98, en in al die jaren is er niets constructiefs gebeurd
op dit terrein. Ik het ook genoemd om te laten zien dat dit soort
mechanismen een gigantische sociale impact kunnen hebben.

> 
> Ik zie een Usenet archief dat steeds in handen van een bedrijf is
> geweest (deja) en daar het laatste jaar behoorlijk in de
> versukkeling kwam. Toegankelijk ingekrompen etc. Op het moment dat
> Google de zaak overneemt lijkt in elk geval het voortbestaat van
> het archief gered. Google heeft een goed track-record en is zeker
> te verkiezen boven andere potentiele overname kanidaten in de
> private sector.

Eens.

> 
> beheerd wordt door google bv of het ministerie van OCW. Ik ben
> eerlijk gezegd nogal bevreesd voor een overheid die in het archief
> gaat snijden omdat het natuurlijk niet de bedoeling is om met
> belasting geld allerlei smeerpijperij etc. Onder de huidige
> ontwikkelingen van de wetgeving in de VS zal het bijvoorbeeld 
> lastig kunnen worden om sexueel explicite content te beheren met
> overheidsgeld, scholen en bibliotheken worden op dat gebied steeds
> verder ingeperkt.

Er bestaan ook nog non-profit organisaties, en er zijn ook nog rijke
mensen. 

Overigens vind ik de constatering, dat een democratische gekozen
regering minder vrijheid aan de burgers laat dan een regulier
bedrijf, wel ontzettend droevig. Ws. wel terecht hoor, maar droevig.
Vrijheid is de belangrijkste norm, en een die naar de mallemoer gaat
met al dat gezever over waarden en normen. In plaats van stille
tochten, zouden mensen weer eens in stilte het verhaal De groot
inquisiteur moeten lezen. Groespwandeltochten zijn een misbruik van
de stilte. Maar goed, daar hadden we het niet over.
 
> Als het technisch en financieel te bevatten is voor de publieke
> sector dan is het alleen maar toe te juichen als daar ook een
> archief gestart wordt. Het neemt niet weg dat Deja bezig was de
> stekker er uit te trekken en dat met de overname van Google het
> archief toegankelijk blijft. Goed nieuws nog steeds. Maar misschien
> kan het beter.

Alles kan beter, maar de aandacht van een club als BoF voor
informatie die overgaat van publiek naar privaat mag nooit
verslappen. Daarom reageerde ik wat geagiteerd op jouw bericht dat de
overgang naar Google goed nieuws is. Het is vooral een interessante
en leerzame gebeurtenis. Goed nieuws is gewoon een andere categorie.

L.
E. lake@lake.nl
Q. 176549


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP 7.0

iQA/AwUBOqSf3wP0DstOqUPpEQLSfQCdGR0D4C31osa0fmpcM11aDlKOvdoAoI0J
RHyxYRKylgqt/VkQR8FlRdGj
=zMry
-----END PGP SIGNATURE-----______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).