Marja Oosterman on 1 Mar 2001 02:23:36 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het Grote Falen van de Digitale Stad


At 00:37 01-03-2001 +0100, schreef Marianne v.d. Boomen..

Dat zijn best een boel ferm neergezette 'onzin's Marianne.
Met dank voor alle nuanceringen doet het weinig af aan de grote lijnen die 
ik neerzette.

Individuele kicks of groepskicks, het was vooral de internetkick die 
collectief was, waarbij kennelijk ook idealen van een basisinkomen onder 
konden sneeuwen.
En dat is ook niet verwonderlijk, want basisinkomen is een middel, waar op 
z'n best een ideaal aan ten grondslag ligt.
Je kunt ook als ideaal hebben een diploma te halen, of een nog snellere 
server neer te zetten, een kind willen grootbrengen, noem maar op.
Maar dat zegt nog niets over de intrinsieke motivatie,
wezenlijke doelen.

Dat is het woord waar je aan voorbij gaat: wezenlijk.
Wezenlijke idealen kunnen evolueren,  sluiten niet uit dat je temidden van 
veranderingen ideeen bijstelt, maar veranderen niet de drives, hooguit de 
middelen.

Wat ik vooral waarneem in de discussies over het voortbestaan van DDS is 
een soort strijd om het voortbestaan van een middel, een paraplu.
Dat is net zo'n misverstand als deze:


>Publiek domein, ruimte voor sociaal-technologische innovaties - is dat geen
>gemeenschappelijke noemer?
>
> >Maar nog nooit in de geschiedenis van welk land dan ook, zijn vernieuwingen
> >tot stand gebracht dankzij overheidsgelden.
>
>Onzin. De hele verzorgingsstaat is erop gebaseerd! Was dat geen
>vernieuwing, ooit? Nog verder terug: alfabetisering, tot stand koming van
>het onderwijsstelsel, was dat geen vernieuwing, ooit?

kom nou Marianne, dat begon toch niet bij een sturende overheid...
ik herhaal maar even:

>Vernieuwingen ontstaan door
> >goede ideeen, door bevlogenheid waarmee groepen mensen zich verenigen in
> >het nastreven van een ideaal.

en pas dan komen de middelen.

De grap is en blijft dat Internet in principe een prachtig middel is om 
bijna elk ideaal uit te dragen. Zelfs op volstrekt unieke, individuele 
wijze. Waar het om gaat, letterlijk en figuurlijk, is wat verbindt, wat de 
koppeling legt, de links maakt.


H.groet,

Marja


<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland bundelt, schakelt en 
koppelt...
omdat er meer is dAN E-commerce...

kopij per E-mail:  redactie@dan.nl

Uitgave: St. NoPapers, digitale uitgeverS... virtualiter sedert 1988
Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).