Marianne van den Boomen on 28 Feb 2001 23:48:58 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het Grote Falen van de Digitale Stad


Op 22:59 28-02-2001 +0100 schreef Marja Oosterman:

>M.i. is er al jaren verwarring rond het idee dat 'de' internet-pioniers 
>idealisten waren en een andere werkelijkheid;
>nl. de kick van pionieren, het zien van nieuwe mogelijkheden, wat eerder 
>een individuele kick is die door gedeeld enthousiasme daarover tot 
>tijdelijke groepsvorming leidt, maar in wezen dichter bij ondernemerschap 
>staat dan bij bevlogen idealen 

Dit is echt onzin. Ik was erbij, bij de kick van het pionieren in DDS en de
groep die er toen aan werkte, kun je niet even op die manier wegzetten. Dat
ging heus verder dan een individuele kick, en had in die tijd al helemaal
geen enkele connotatie met het ondernemerschap. Zelfs voor Joost Flint nog
niet - die maakte zich toen vooral druk om een - niet op gang komende
discussie - over ... basisinkomen... Ja, dat waren nog eens tijden.
Het heeft geen enkele zin om de geschiedenis van DDS geheel in het licht te
plaatsen van dotcom-hype en uitverkoop van idealen. Dat geldt hooguit voor
de laatste twee, drie jaar. 

Ook Patrice's punt van over de lakse houding van DDS-bewoners geldt zeker
niet voor de begintijd. Het lijkt wel of Patrice de geschiedenis pas in
1996 laat beginnen, maar in het begin zijn bewoners voortdurend te hoop
gelopen tegen DDS-beleid in heftige IRL-bijeenkomsten en in virtuele
dds-discussies. Dat ging over achterkamertjespolitiek, over waarom DDS een
stichting en geen vereniging wilde worden, over het feit dat Marleen en
Joost zich - anders dan Felipe - nauwelijks 
mengden in openbare discussies over DDS, over de webinterface die in
tekstvorm niet om door te komen was etc. 

>Een ideaal als, 'iedereen internet'  mist in deze algemeenheid een 
>wezenlijke ideologische noemer en zorgde er al voor dat Xs4all van ideaal 
>tot gewoon bedrijf werd.

Xs4all is zeker veranderd, maar nog altijd geen gewoon bedrijf. Zie de
gesponsorde activiteiten, zie de netpolitieke kwesties die worden
ondersteund en aangekaart. En als enige provider weigert Xs4all mee te
werken aan een goede-doelen-spam van alle gebruikers.

>>bewoners van de Digitale Stad zelf. Zij hebben, vaak met open ogen, het soms
>>langzame, soms abrupte proces van verwording van hun gemeenschap - die er
>>eigenlijk nooit een is geweest - zich zien ontvouwen, en hebben er niets, of
>>veel te weinig, tegen ondernomen.
>
>Inderdaad, omdat het geen wezenlijke gemeenschap was, noch is.

Onzin. DDS heeft jarenlang bestaan uit verschillende deelgemeenschappen.
Rond de nieuwsgroepen als dds.dds, dds.technopolis en dds.multiculti, de
Metro, het homocafe, cafe Digistad, de Bruine Kroeg, en vast wel meer.
De laatste jaren draaide bij mijn weten nog de Bruine Kroeg en de Metro (en
nog een MOO, geloof ik). Inderdaad, in verval, door vele factoren. Maar ga
niet zeggen dat er nooit gemeenschappen zijn geweest. Laat staan dat er
nooit iets ondernomen is - althans geprobeerd - tegen het DDS-beleid. 

>Publiek domein, dat was en is de term die steeds valt als het over DDS 
>gaat. En zeker gezien hoe DDS begon, met overheidsgelden om Internet in te 
>zetten voor lokale verkiezingen, een zeer begrijpelijke aanduiding.

Publiek domein wordt niet per definitie geinitieerd of betaald door de
overheid.  Het kan vanuit overheid, commercie of particulier initiatief, of
non-profitorgansisaties of een samenwerkingverband daartussen in het leven
worden geroepen. Als de eigenaar-op-de-achtergrond zich verder maar niet
bemoeit met wat daar gebeurt (dwz geen inhoudelijke ingrepen, politieke
agenda's, datamining of marktwerking) kun je spreken van publiek domein:
een openbare, vrij toegankelijke plek waar mensen hun sociale en culturele
dingen gestalte kunnen geven. In die zin is DDS zeker ooit een digitaal
publiek domein geweest, en is het zaak dat terug te claimen. (Zie voor mijn
verdere gedachtes over digitaal publiek domein
http://www.groene.nl/2000/0047/mvdb_publiekdomein.html)

>Wat heeft publiek domein eigenlijk te maken met de idealen van de echte 
>internetpioniers, zij die droomden dat Internet een wezenlijke bijdrage zou 
>leveren aan veranderingen in maatschappelijke en economische stelsels?

Alles. Dit soort veranderingen beginnen in het publieke domein, want dat is
het gebied waarop dit soort ideeŽn worden uitgedragen en ontwikkeld.

>Wat ik mis in de hele kakefonie over het voortbestaan van DDS is steeds 
>meer die gemeenschappelijke, wezenlijke noemer, die duidelijk maakt waarom 
>DDS die virtuele plek is waar we ons gezamenlijk voor inzetten, anders dan 
>om nostaligische reden en monumentenzorg.

Publiek domein, ruimte voor sociaal-technologische innovaties - is dat geen
gemeenschappelijke noemer? 

>Maar nog nooit in de geschiedenis van welk land dan ook, zijn vernieuwingen 
>tot stand gebracht dankzij overheidsgelden. 

Onzin. De hele verzorgingsstaat is erop gebaseerd! Was dat geen
vernieuwing, ooit? Nog verder terug: alfabetisering, tot stand koming van
het onderwijsstelsel, was dat geen vernieuwing, ooit?

Vernieuwingen ontstaan door 
>goede ideeen, door bevlogenheid waarmee groepen mensen zich verenigen in 
>het nastreven van een ideaal.

De geschiedenis leert dat die dynamiek vooral nieuwe politieke partijen,
revoluties, sociale bewegingen en sekten voortbrengt. Op voorhand is op
geen enkele manier te zeggen welke daarvan positief zijn of op termijn
positief dan wel negatief zullen uitpakken. 

dag dag

Marianne

--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).