Han Speckens on 17 Oct 2000 18:10:49 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] schrap bestuurlijke ophouding 2


uit de Fem de Dag van 17 okt:
 
Microsoft ambieert factuurmonopolie
Microsoft voegde afgelopen week een tamelijk absurd patent aan haar intellectuele eigendom toe. Patent nummer 5,655,089 werd in 1992 aangevraagd door de Amerikaanse consultant Joseph Bucci. Bucci verkreeg daarmee het alleenrecht op een methode om facturen, gericht aan een en dezelfde persoon te verzamelen, te totaliseren op één lijst, en die lijst als totaalnota te verzenden aan de klant. De klant is bij een dergelijk 'clearing house' gebaat, want in plaats van stapels facturen hoeft hij voortaan slechts één keer per maand een totaalrekening te betalen. Maar waarom koopt softwaremoloch Microsoft zo'n patent? Het laat zich eenvoudig raden. Microsoft wil best voor honderden miljoenen mensen het ongemak van stapels nog te betalen rekeningen verlichten. Want bij de officiële tekst van de patentaanvraag wordt nog gepraat over papieren facturen in echte enveloppen. De visionairs van Microsoft zien echter een toekomst gloren waarin de consument alleen maar elektronische rekeningen krijgt. En als de clearing van al die rekeningen in de software van Microsoft wordt geïntegreerd - en dat is de bedoeling volgens het persbericht van Microsoft - hebben alle consumenten nog een reden om vooral Microsoft-producten te blijven kopen. En de financiële toekomst van Microsoft zelf wordt natuurlijk een stuk zonniger als zij het alleenrecht - en dus een monopolie - krijgt op het aanbieden van zo'n service. Zo'n reikwijdte van het patent lijkt juridisch onhoudbaar. Niettemin is het niet uitgesloten dat het patent inderdaad rechtsgeldig zal blijken. In eerdere gevallen van absurde patenten is ook gebleken dat de rechter positief oordeelde. Daarover ontstaat de laatste tijd steeds meer rumoer. Op bustpatents.com valt over het onderwerp meer te lezen. Reageren? Mail NW